Porcelain / Mảnh Ghép Cuộc Đời

Date: August 12 - September 20, 2010
Artist: Superflex in collaboration with The Propeller Group

[ Feel free to take home the DVD copy of 'Porcelain' TV series, T-shirt and poster ]

"I am in a place called Holland, a faraway land belonging to giant white people who wear wooden shoes and who are crazy about porcelain" (Mai, 17th century Vietnamese Maiden, from the television series Porcelain)

Porcelain - an exhibition and DVD release at San Art

San Art presents “Porcelain”, by the Danish artist group Superflex in collaboration with The Propeller Group. The exhibition takes its starting point in actual historic events surrounding a shipment of porcelain from Asia to Europe in the 17th century.

On the morning of Christmas 1601 the San Jago set sail from Goa bound for Lisbon. The cargo included the first consignment of South East Asian porcelain destined for the European market. On 14 March 1602, off the coast of St. Helena, the San Jago unexpectedly encountered three Dutch ships and a fierce battle followed. After three days of fighting the Portuguese surrendered and the Dutch took possession of the San Jago.

Upon arrival in Holland a huge auction of the booty of the San Jago was conducted and the profit was phenomenal since Europeans at that point did not know how to make porcelain. The importance of this auction was unprecedented and it provided enormous economic stimulus in the entire region and also provided diplomatic gifts that were used to cement the Dutch war of indepence against Spain. Among the recipients of such costly gifts were King Henry IV of France and Queen Elizabeth I of England.

This historic event formed the basis for a three-part television series called “Porcelain” filmed in Vietnam and broadcasted on Vietnamese television in March 2010. Authentic objects from the San Jago are in a historical museum in Holland (the Zeeuws Museum) and the artists were granted the rights to use these objects in the filming of the series. Furthermore the rest of the props created for the series were later officially added to the collection of the Dutch museum, thereby recreating the past for future viewers.

Rasmus Nielsen of Superflex says: “We wanted to recreate Dutch history from a Vietnamese perspective using authentic historic objects and adding a disturbing layer of constructed props to the official memory of the Dutch”

The props from the TV series were shown in the context of an important historical museum in Holland (Zeeuws) in 2010 and the TV series was screened in various places in Europe.

Tuan Andrew Nguyen of The Propeller Group says: “Vietnam is heavily represented in the shared global narrative of film and TV. We like the idea of using the format of a Vietnamese television drama series to actively be part of recreating the history of a western country.”

In the exhibition at Sàn Art we are presented with elements from the process of an existing play with history and authenticity.

For additional information, or visual materials, please contact Hoa Quynh Vo: T: +84 (0)8 38400898 | hoa@san-art.org.

[ Đến tham quan triển lãm, bạn có thể mang về DVD, áo thun và poster. ]

‘Tôi đang ở một nơi gọi là Hà Lan, một mảnh đất xa xôi thuộc về người da trắng to lớn, những người mang giày gỗ và mê thích đồ sứ’ (Mai, thiếu nữ người Việt thế kỷ thứ 17, trích từ sê ri phim truyền hình ‘Mảnh Ghép Cuộc Đời)

Mảnh Ghép Cuộc Đời – Triển lãm và giới thiệu DVD tại Sàn Art

Sàn Art hân hạnh giới thiệu ‘Mảnh Ghép Cuộc Đời’, được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ Đan Mạch Superflex cùng cộng tác với nhóm Propeller. Xuất phát điểm của triển lãm này là những sự kiện lịch sử xoay quanh chuyến tàu chở đồ sứ từ Châu Á tới Châu Âu vào thế kỷ 17.

Vào một buổi sáng giáng sinh năm 1601, tàu San Jago khởi hành từ biên giới Goa để tới Lisbon. Chuyến hàng hóa này bao gồm kiện hàng ký gửi đồ sứ đầu tiên từ Đông Nam Á tới thị trường Châu Âu. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1602, rời bờ biển của St. Helena tàu San Jago chạm trán ngoài ý muốn với ba chiếc tàu của người Hà Lan và một chiến trận ác liệt diễn ra sau đó. Sau 3 ngày chiến đấu, người Bồ Đào Nha đã đầu hàng vô điều kiện và người Hà Lan đã chiếm hữu tàu San Jago.

Khi đến Hà Lan một cuộc đấu giá tầm cỡ về các chiến lợi phẩm của San Jago đã được tiến hành và lợi nhuận là một hiện tượng, vì người Châu Âu tại thời điểm đó đã không biết làm thế nào để chế tạo ra đồ sứ. Tầm quan trọng của cuộc đấu giá này là chưa từng có và nó cung cấp sự thúc đẩy kinh tế to lớn cho toàn bộ khu vực và nó cũng được sử dụng như những món quà ngoại giao để hàn gắn độc lập về chiến tranh Hà Lan chống lại Tây Ban Nha. Trong số những người đã nhận được những món quà có giá trị này đó là vua Henry IV của Pháp và Nữ Hoàng Elizabeth I của Anh.

Sự kiện lịch sử này đã hình thành nên phần cơ bản cho sê ri truyền hình ba tập mang tên ‘Mảnh Ghép Cuộc Đời’ được sản xuất và phát sóng trên truyền hình tại Việt Nam tháng 3 năm 2010. Những cổ vật từ tàu San Jago hiện đang ở Viện bảo tàng lịch sử Hà Lan (Viện bảo tàng Zeeuws) và các nghệ sĩ đã được cấp quyền sử dụng những đồ vật cổ đó trong quá trình quay phim. Hơn thế nữa tất cả các đạo cụ được tạo ra để sử dụng cho phim đã được chính thức đưa vào bộ sưu tập của Viện bảo tàng Hà Lan và qua cách đó nó sẽ tái hiện lại quá khứ cho người xem của tương lai.

Rasmus Nielsen của nhóm Superflex nói:
‘Chúng tôi muốn tái hiện lại lịch sử Hà Lan từ bối cảnh Việt Nam bằng cách sử dụng các đồ vật lịch sử thật và thêm vào đó sự cài đặt xáo trộn của việc xây dựng các đạo cụ trong những ký ức chính thức của người Hà Lan’

Đạo cụ của sê ri phim truyền hình đã được trưng bày trong bối cảnh của một Bảo tàng lịch sử quan trọng tại Hà Lan (Zeeuws) năm 2010 và phim cũng đã được chiếu nhiều nơi tại Châu Âu.

Tuấn Andrew Nguyễn của nhóm Propeller nói:
‘Việt Nam được nói đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng như TV và phim ảnh ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi thích ý tưởng sử dụng seri phim truyền hình Việt nam để chủ động góp phần trong việc tái hiện lịch sử của một nước phương Tây.’

Trong triển lãm tại San Art người xem sẽ được giới thiệu các yếu tố trong quá trình diễn ra của một cuộc thách thức với lịch sử và tính chính xác

Để biết thêm chi tiết cũng như các tài liệu liên quan, vui lòng liên lạc với Võ Quỳnh Hoa tại 3840 0898 | hoa@san-art.org

Opening Night Photo Gallery:


back to exhibtions main