Naptime noise / Lục đục... lục đục... lục đục...

Date: August 4 - September 4, 2010
Artist: Phan Thảo Nguyên, Trương Công Tùng, Lê Nguyên Chính, Nguyển Chân Tín
Venue: L'usine, 151/1 Dong Khoi Street, Dist 1, HCMC
Curated by: Tammy Nguyễn

This show is a gathering of four artists: Phan Thao Nguyen, Truong Cong Tung, Le Nguyen Chinh, and Nguyen Chan Tin. They meet during a nap-time state-- when one is half asleep and noises in real life are something else in a dream. Turn right, and a mouse scurries into a corner as a lizard catches the mosquito. Turn left and see a woman (maybe?) dancing in silk. A bead of black rain drops on your head. Look up-- you can't tell where its coming from. The walls are melting and shiny objects from the past glimmer.

About the artists

Recently, Phan Thảo Nguyên is interested in making work about the “source”. For example, in Vietnamese mythology, the source of the dragon exists, but has always been a mystery. In this particular work, she plays with the water as a symbol in culture and in art. Play with the ideas of naiveté she askes: “Where does rain come from? Where does it go once it enters the ground?”

She was born in 1987 in Saigon, Vietnam. She received her BFA from the Lasalle College of Arts in Singapore. Nguyen’s work is usually thematically connected and is realized in a plethora of different mediums: video, installation, paintings, lacquer, etc. She will be attending the Chicago Institute of Art next fall for the post-baccalaureate program on a Presidential Scholarship.

Trương Công Tùng is interested in making work about forgotten corners. In a home, forgotten corners are where you store your luggage, or last year’s Christmas decoration. In Tùng’s home, this is where he puts his stretchers. There is a quirkiness to these places; it is where mice dwell, spiders weave their webs, and lizards lay their eggs.

Trương Công Tùng was born in 1986 in Dat Lac, Vietnam. He graduated from the HCMC Fine Arts University in 2010 with a degree in Lacquer Painting. He is interested in experimental ways of making forms such as how to use paint with different mediums to achieve different effects. He has shown in places such as Himiko Café and the HCMC Fine Arts Association.

Lê Nguyên Chính has been investigating the primal feelings of allure and seduction. Lusted by decorative arts, he is interested in how ornamentation turns into form and takes a character on its own: a woman, a dancer, a whole opera.

Lê Nguyên Chính was born in 1981 in Hoi An, Vietnam. He has shown his work all over Central Vietnam and at the HCMC Fine Arts Association. He has also started a grassroots series of salon shows at his studio that he shares with friends.

Nguyễn Chân Tín is interested in making work about body parts that cannot decompose after death. He is inspired by historical urban legends such as Thích Quảng Đức’s heart—it was the only thing that did not burn after his martyrdom. He regards his piece for this show as fire’s dream. In other words, if fire could dream, this would be it—unveiling a corpse of deities.

Nguyễn Chân Tín was born in 1982 in Phan Rang, Vietnam. He graduated from the HCMC Fine Arts University in 2009. Since then he has started an art hang-out called “Lat Vat Gorup” where the mission is to simply play and transform material.

This is Tammy Nguyen’s curatorial debut. Born in 1984 in San Francico, CA, Tammy received her BFA from the Cooper Union School of Art in New York City. She came to Vietnam on a Fulbright scholarship in 2007 to study lacquer painting, and has been practicing her art here since.

For more information about these artists of San Art please visit www.san-art.org or call +84 83 8400 898

Triển lãm này là một tập hợp của bốn nghệ sĩ: Phan Nguyên Thảo, Trương Công Tùng, Lê Nguyên Chinh và Nguyễn Chân Tín. Họ gặp nhau trong giờ nghĩ giải lao - khi một người đang chập chờn trong giấc ngủ và tiếng ồn từ cuộc sống thật lại là một cái gì khác trong giấc mơ. Rẽ phải, và một con chuột chạy hối hả vào góc khi con thằn lằn đang bắt muỗi. Rẽ trái và nhìn thấy một người phụ nữ (có thế?) mặc đồ lụa đang nhảy múa. Một giọt mưa đen nhỏ xuống đầu bạn. Nhìn lên – bạn không thể biết nó từ đâu tới. Các bức tường như đang tan chảy và đồ vật sáng bóng từ ánh sáng le lói đã qua.

Giới thiệu về nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, Phan Thảo Nguyên thích thú tạo nên tác phẩm về ‘Nguồn’. Ví dụ, trong thần thoại người Việt, nguồn gốc ‘Con rồng’ tồn tại nhưng đó luôn là điều bí ẩn. Trong tác phẩm đặc biệt này, cô chơi đùa với nước như là một biểu tượng trong văn hoá cũng như trong mỹ thuật. Chơi đùa với những ý tưởng của sự chất phác cô đặt ra câu hỏi: ‘Mưa từ đâu tới ? Và nó sẽ đi đâu khi nó chạm vào mặt đất ?’

Sinh năm 1987 tại Sài Gòn, Việt Nam. Nhận bằng BFA tại Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Lasalle, tại Singapore. Tác phẩm của Nguyên thường được kết nối và nhận biết trong một trạng thái của nhiều chất liệu: phim video, sắp đặt, tranh, sơn mài.v.v... Cô sẽ tham gia vào chương trình post-baccalaureate [sau tú tài] học bổng của tổng thống tại Viện Mỹ Thuật Chicago vào mùa Thu tới.

Trương Công Tùng lại thích làm việc với những góc bị lãng quên. Ở nhà, những góc bị lãng quên nơi mà bạn cất hành lý, hoặc những món đồ trang trí từ giáng sinh năm ngoái. Ở nhà Tùng, đó lại là nơi anh để phác thảo của mình. Ở đó có sự đặc biệt dành cho những nơi này; đó là nơi chuột ở, nhiện đan lưới, và thằn lằn để trứng.

Trương Công Tùng sinh năm 1986 tại Đắc Lắc, Việt Nam. Anh tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2010 với chuyên ngành tranh sơn mài. Anh thích thú với những cách thử nghiệm của việc tạo nên các khuôn mẫu như làm thế nào để sơn lên các chất liệu khác nhau để đạt được những hiệu ứng khác nhau. Tác phẩm của anh cũng đã được trưng bày tại các nơi như Himiko Café và Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Lê Nguyên Chính đã và đang khám phá những cảm xúc cơ bản của sự cám dỗ và quyến rũ. Lấy khát vọng từ mỹ thuật trang trí, anh thích thú trong việc làm sao trang trí có thể chuyển qua hình thức và tạo nên tính cách riêng của nó: một người phụ nữ, một vũ công, nguyên bản opera.

Lê Nguyên Chính sinh năm 1981 tại Hội An, Việt Nam. Anh đã trưng bày tác phẩm của anh hầu hết khắp nơi tại miền Trung, Việt Nam và tại Hội Mỹ Thuật TP. Hố Chí Minh. Anh cũng đã bắt đầu với loạt salon thông dụng trưng bày tại xưởng của anh và chia sẽ cùng với bạn bè.

Nguyễn Chân Tín thích thú tạo nên tác phẩm về các phần cơ thể không thể bục nát sau khi chết. Anh được truyền cảm hứng từ các truyền thuyết lịch sử như trái tim của Phật Thích Quảng Đức – đó là thứ duy nhất không thể cháy sau khi ông tử vì đạo. Anh để tác phẩm trong triển lãm này với tên Giấc Mơ Lửa. Nói cách khác, nếu lữa có thể mơ, thì nó sẽ là nó – để lộ thi hài của các vị thần.

Nguyễn Chân Tín sinh năm 1982 tại Phan Rang, Việt Nam. Anh tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh năm 2009. Từ đó đến nay anh đã bắt đầu tham gia vào nhóm mỹ thuật được gọi là “Nhóm Lặt Vặt”, nơi mà nhiệm vụ đơn giản chỉ là vui chơi và biến đổi chất liệu.

Đây là triển lãm đầu tiên được ‘curated’ bởi Tammy Nguyễn. Sinh năm 1984 tại San Francico, CA, Tammy nhận bằng BFA của Trường Mỹ Thuật ‘The Union Cooper School of Art’ tại New York. Cô tới Việt Nam thông qua học bổng của Fullbright năm 2007 để học về tranh sơn mài và cô đã tham gia các thực hành về mỹ thuật từ đó đến nay.

Để biết thêm thông tin về các nghệ sĩ của Sàn Art xin vui lòng truy cập www.san-art.org hoặc gọi số + 84 83 8400 898

Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:


back to exhibtions main