Life Is Consumption/Cuộc Sống Là Tiêu Thụ

Date: April 22 - June 23, 2010
Artist: Bùi Công Khánh
Curated by: Zoe Butt

On Thursday April 22, at 6pm, San Art will open ‘Life is Consumption’ – a solo exhibition by Ho Chi Minh based Vietnamese artist Bui Cong Khanh.

Born in Danang in1972, Bui belongs to a generation of artists who witnessed the beginning of Vietnam in its ‘Post Doi Moi’ era. For Bui, he found himself marveling, but also alarmed, at the recklessness in which Vietnamese contemporary society threw ideas of progress into a heady rate of production with little organizational foresight or consideration of community.

In this exhibition Bui reflects on the social and psychological affects of wealth and power on society by tracing the idiosyncrasies of the human condition, its compulsion to throw its doubts and insecurities into religion, politics, labor and media-fuelled ideas of love and desire.

The familiar throwaway soda can, re-branded with Bui’s hand-drawn caustic humor is found painted on canvas. These new ‘products’ referring to Vietnamese society and it’s complex, at times contradictory embrace of modern life that is entangled with traditional and political ideas of culture. Questioning the power of the individual, ‘Life is consumption’ also includes a series of small sculptural ‘stories’ using the ubiquitous red plastic chair of Vietnamese cafes and public meetings.

Bui Cong Khanh graduated from the Painting Department of the Ho Chi Minh Fine Arts University in 1998. Frustrated by the rigid structure imposed on him at university, Bui initially turned to his body as a kind of canvas and it was these early public performances, where he invited audiences to stamp and paint his skin, that first became his international signature. In recent years, he has returned to his love of painting, further exploring sculpture and installation in his continual investigation of the relationship between mind, body and society.

Following his recent inclusion in the Fifth Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art in Australia, this new body of work by one of Vietnam’s established stars is the first solo exhibition for the artist in Vietnam since 2005.

‘Life is Consumption’ is on view at San Art til June 3.

Bui Cong Khanh’s work will also be showcased at L’usine, Ho Chi Minh City’s only design concept store, from May 6. This exhibition, held in conjunction with San Art, will feature a number of new works in ceramic where Khanh questions our need for authentic items - or rather our apparent desire for the copy and the fake.

For additional information, or visual materials, please contact Hoa Quynh Vo: T: +84 (0)8 38400898 | hoa@san-art.org.

A brief interview between artist Bui Cong Khanh and Curator, Zoe Butt - [ pdf format ]


Thứ Năm ngày 22 tháng 4, Sàn Art sẽ khai mạc triển lãm ‘Cuộc Sống Là Tiêu Thụ’ – triển lãm cá nhân của Bùi Công Khánh, nghệ sỹ Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng, Khánh thuộc về thế hệ nghệ sĩ thực sự trải nghiệm những ngày đầu tiên của thời kỳ ‘Hậu Đổi Mới' ở Việt Nam. Khánh luôn thấy mình trong trạng thái vừa kinh ngạc, vừa cảnh giác trước sự khinh suất của xã hội Việt Nam đương đại trong việc vội vàng áp dụng các ý tưởng phát triển vào quy trình sản xuất với rất ít dự đoán hệ quả mang tính tổ chức hay cân nhắc về cộng đồng.

Trong triển lãm này, Khánh đưa ra những ngâm ngợi về xã hội, tác động tâm lý của sự giàu có và quyền lực lên xã hội bằng cách lần theo các đặc điểm của hoàn cảnh sống, động cơ thúc đẩy khi làm nảy sinh sự nghi ngờ và bất an của chính nó trong các lĩnh vực.

Ta bắt gặp hình ảnh những vỏ lon soda quen thuộc với các loại nhãn hiệu mới tạo nên bởi nét vẽ tay đầy tính hài hước chua cay của Khánh trong loạt tranh vẽ trên vải bố. Các ‘sản phẩm’ mới này là những ám chỉ đến xã hội Việt Nam và sự phức tạp của nó, luôn chứa đựng mâu thuẫn của cuộc sống hiện đại, rối bời trong các ý tưởng truyền thống, chính trị về văn hóa. Đặt câu hỏi về năng lực cá nhân, triển lãm “Cuộc Sống Là Tiêu Thụ’ cũng trưng bày một loạt ‘câu chuyện’ mang tính điêu khắc nhỏ, với loại ghế nhựa đỏ được sử dụng rộng rãi tại các quán cà phê vỉa hè hay trong các cuộc họp công cộng ở Việt Nam.

Bùi Công Khánh tốt nghiệp khoa Sơn dầu, trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1998. Thất vọng với cơ cấu cứng nhắc áp đặt của trường đại học, ban đầu Khánh dùng chính cơ thể của mình như một kiểu bố vẽ, và đó chính là những tác phẩm trình diễn thời kỳ đầu của anh, trong đó Khánh mời khán giả đóng dấu hay vẽ sơn lên cơ thể mình, điều đã trở thành dấu ấn của riêng anh trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Vài năm gần đây, anh đã tìm lại tình yêu với tranh, khám phá thể loại điêu khắc và sắp đặt trong sự kiểm chứng không ngừng về mối liên hệ giữa trí tuệ, cơ thể và xã hội.

Tiếp theo triển lãm Nghệ Thuật Đương Đại Châu Á - Thái Bình Dương Tam Niên lần thứ V diễn ra tại Úc, loạt tác phẩm mới của một trong những nghệ sĩ Việt Nam đang được chú ý này được giới thiệu trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh ở Việt Nam kể từ năm 2005.

‘Cuộc Sống Là Tiêu Thụ’ kéo dài cho tới ngày 3 tháng 6.

Tác phẩm của anh cũng sẽ được triễn lãm tại L’usine, cửa hàng thiết kế ý niệm duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6 tháng 5. Triễn lãm được tổ chức dưới sự kết hợp của Sàn Art để giới thiệu một số tượng gốm mới, là các tác phẩm là tham vấn của anh về nhu cầu của chúng ta đối với đồ cổ hay hơn thế là niềm đam mê lên bề ngoài được sao chép và làm giả của chúng.

Để biết thêm chi tiết cũng như các tài liệu liên quan, vui lòng liên lạc với Võ Quỳnh Hoa tại số 3840 0898

Phỏng vấn ngắn giữa nghệ sĩ Bùi Công Khánh và Curator Zoe Butt - [ pdf format ]

 

 

Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:


back to exhibtions main