Opening: Thursday, August 6, 2009 at 6:00 p.m.
Exhibition Ends: August 6 - September 24, 2009
Artist: Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Võ An Khánh, Bình Danh, Đào Nguyên Thạch Thảo, Kevin German, Lê Hồng Linh, Ngô Đình Trúc, Hưng Trần
Curated by: Dinh Q. Le

‘San Art is pleased to present ‘Everything Illuminated’ – a group exhibition with Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Võ An Khánh, Bình Danh, Đào Nguyên Thạch Thảo, Kevin German, Lê Hồng Linh, Ngô Đình Trúc, Hưng Trần.

In this exhibition, six artists respond to selected works by three senior Vietnamese photographers, Chu Chi Thanh, Doan Cong Tinh and Vo Anh Khanh. These three men were soldiers during the Vietnam War, photographically documenting the horror, but more poignantly illustrating the resilience of those who were living the battle of war strategy at this time. For instance, in one work by Vo Anh Khanh, we see women walking in single file, their heads covered in eerie white cloth in an attempt to disguise their identity as they walk bare-foot over a make-shift log bridge through the dense jungle of southern Vietnam. San Art sought responses to these historical works from photographers based locally and abroad, their contemporary reflections of this traumatic period illuminating the absence or presence of these memories in contemporary life. For example, in the work of Thach Thao, upturned chairs, at times broken or carefully stacked, have been captured as they have been found, their function or use left questioned due to the absence of people in these images. Thach Thao references Chu Chi Thanh’s image of a bombed residential neighborhood, an image equally begging the purpose and results of human action and presence. ‘Everything Illuminated’ brings two generations of artists together, attempting to engage the legacy of Vietnam’s war-time past, to transform its memory into new articulations.

Sàn Art rất hân hạnh giới thiệu triển lãm nghệ thuật đương đại ‘Mọi thứ bừng sáng’ của các nghệ sĩ Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Võ An Khánh, Bình Danh, Đào Nguyên Thạch Thảo, Kevin German, Lê Hồng Linh, Ngô Đình Trúc, Hưng Trần.

Trong triển lãm lần này, sáu nghệ sỹ sẽ cùng đối thoại trên những tác phẩm được lựa chọn của 3 nhà nhiếp ảnh Việt Nam kì cựu, Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính và Võ An Khánh. Cả ba đều từng là những người lính trong chiến tranh Việt Nam, chụp ảnh làm tư liệu những cảnh tượng khủng khiếp, nhưng sâu sắc hơn là họ đã khắc họa sự chịu đựng của những người sống trong cuộc chiến vào thời kỳ này. Chẳng hạn như trong một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Võ An Khánh, chúng ta thấy những người phụ nữ đi một hàng dọc, đầu họ được che phủ trong một tấm vải trắng kì lạ như cố gắng cải trang nét nhận dạng của mình trong khi đi bộ bằng chân trần trên một chiếc cầu khỉ dài xuyên trong một khu rừng rậm rạp của miền Nam Việt Nam. Sàn Art tìm kiếm những đối thoại về những tác phẩm lịch sử này từ các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước, sự phản ánh đương đại của một thời kì tang tóc minh họa cho sự vắng mặt hay tồn tại của những kí ức trong cuộc sống đương đại. Như trong tác phẩm của Thạch Thảo, những chiếc ghế chồng ngược lên, khi thì bị gãy hay chồng lên nhau một cách cẩn thận, được ghi giữ lại như thể chúng được tìm ra. Và chức năng sử dụng của chúng được đặt thành câu hỏi bởi vì sự vắng mặt của người trong những bức ảnh này. Cô đã tham khảo bức ảnh của Chu Chí Thành về một vùng dân cư bị bom, một hình ảnh vừa khẩn cầu cả mục đích và kết quả về hành động của con người và sự tồn tại. “Mọi thứ bừng sáng” mang cả hai thế hệ nghệ sỹ đến cùng nhau, cố gắng nắm giữ những di sản về thời kì chiến tranh Việt Nam trong quá khứ, nhằm chuyển hóa những kí ức của nó thành những sự kết nối mới.


Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:

Upcoming soon.


back to exhibtions main back to top