Chu Chí Thành
Gien – Phone – Đa Thăm Thành Phố Dệt Nam Định
Jane Fonda visiting NamDinh City
In kỹ thuật số - digital print
40 x 60 cm; 1972


« prev [ back to the exhibition page ] next »