Võ An Khánh
Quân Y Dã Chiến
Mobile Military Medical Clinic
IIn kỹ thuật số - digital print
60 x 40 cm; 1970


  [ back to the exhibition page ] next »