Opening: Thursday, October 8, 2009 at 6:00 p.m.
Exhibition Ends: November 28, 2009
Artist: Nguyễn Xuân Hoàng
Curated by: Zoe Butt

‘San Art is pleased to present ‘Filtering Gravity’ – a solo exhibition of Nguyễn Xuân Hoàng curated by Zoe Butt.

The painting installations of Nguyen Xuan Hoang are filtered depictions of a mental and physical space where time is given a particular weightlessness. In these large-scale works, the artist has depicted common everyday objects as if they have assumed a human persona, appearing lost or misplaced in function, seemingly drifting in a space where gravity appears suspended. In these images Hoang evokes meaning through form and its gradation in color, where his tonal variations in paint appear to vibrate and blur around his floating objects. Crucial to these installations is the careful inclusion of the physical objects that these paintings illustrate – these chairs, stools and books placed in particular fashion either in front, or directly supporting the weight of the canvas. This deliberate relation, between the real and the copy, between the object and its representation, is a playful study of the philosophical spaces we inhabit in everyday life. Alluding to the assumed world of social order, observing the human obsession to categorize and place history within particular perspective, Hoang’s works quietly challenge what may seem far away and insignificant as actually looming large and compelling.

Nguyen Xuan Hoang is a young artist based in Hanoi, Vietnam. This is his first exhibition in Ho Chi Minh City.

Artist’s statement

This kind of installation painting is a new experience for me in the studying for a series of works concerning a ‘revert composition’. One kind of space I have been experiencing for the last 5 years is the rallying point between surface and depth.. For me, the horizon line does not sit behind the surface of the painting, it stands in front, which inspires me to convey the perception of a third dimension, where what is perceived as far away is actually far larger and more prominent. The paintings in this exhibition is composed of my most recent works. Combining a study of physical gravity and psychological emotions. In these works the action of human psychology is seen through the objects, such as chairs, stools and books where every position of the objects symbolize a psychological state of the human condition. The gradation in color gives an ethereal feeling, not quite a reflection, but perhaps a fleeting glimpse of a kind of philosophy. The chair seems like it could fall down if there is the slightest touch, life is the same…… slandering. The book is upside down or the the space is upside down. There is only one chair in the big painting, like the eyes are closed slightly. Nothing to care for more than ourselves.

'Sàn Art rất hân hạnh giới thiệu triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Hoàng ‘Phối Cảnh Ngược’ được giám tuyển bởi Zoe Butt.

Triển lãm sắp đặt tranh của Nguyễn Xuân Hoàng là những sự mô tả chọn lọc về một khoảng không gian tinh thần và vật chất, nơi mà thời gian là một sự vô trọng lượng đặc thù. Trong các tác phẩm khổ lớn này, nghệ sĩ đã miêu tả những đồ vật hàng ngày như là những vật thể mang một nhân cách con người, có vẽ như bị đặt không đúng chổ về chức năng, dường như đang trôi trong khoảng không nơi không có trọng lực. Trong những bức hình này, Hoàng gợi lên ý nghiã qua hình thể và sự thay đổi dần trong màu sắc, nơi mà sự biến đổi về màu sắc trông có vẽ như rung động và mờ nhạt xung quanh các vật thể trôi dạt của anh. Cốt yếu trong các sắp đặt này là sự bao gồm cẩn thận của các vật thể mà những bức tranh này minh họa – những chiếc ghế và nhưng quyển sách được sắp đặt một cách đặc biệt, hoặc ở trước, hoặc hổ trợ trực tiếp cho độ nặng của vải bố. Mối liên hệ có cân nhắc này, giữa thực tế và bản sao, giữa vật thể và sự biểu hiện, là cách tìm tòi thú vị về các khoảng không triết học mà chúng ta đang sống trong cuộc sống mỗi ngày. Ám chỉ đến thế giới được cho là của trật tự xã hội, quan sát cách người ta luôn luôn muốn phân loại và đặt lịch sử vào trong một cách nhìn cụ thể, tác phẩm của Hoàng âm thầm thách thức những thứ dường rất xa vời và không quan trọng nhưng thực sự lại hiện ra to lớn và đáng được chú ý. Nguyễn Xuân Hoàng là nghệ sĩ trẻ đang sống và làm việc tại Hà Nội. Và đây là triển lãm đầu tiên cuả anh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ý tưởng của nghệ sĩ

Triển lãm tranh và sắp đặt lần này là những thử nghiệm mới nhất của tôi trong loạt tác phẩm nghiên cứu về không gian phối cảnh ngược. Một loại hình không gian mà tôi đã bắt đầu thử nghiệm từ 5 năm trước. Theo phương pháp: điểm tụ và đường chân trời không ở sau mặt tranh mà ở trước mặt tranh, nghiã là mọi thứ không phải càng xa càng nhỏ lại như không gian 3 chiều mà càng xa càng lớn hơn, dài thêm và rộng ra.

Triển lãm là 4 tác phẩm mới nhất. Kết hợp những nghiên cứu về không gian phối cảnh ngược, trọng lực trong vật lý và những cảm giác tâm lý. Ở đây hành vi, tâm lý của con người được thông qua tư thế đồ vật, đồ vật thường là những chiếc ghế, đôi khi là những quyển sách…. Mỗi tư thế của đồ vật tượng trưng cho trạng thái tâm lý của con người. màu sắc diễn tả theo phương pháp tăng dần sắc độ, cảm giác mờ ảo, không tương phản, gần với triết lý phù du.

Chiếc ghế nghiêng tưởng chừng như chạm nhẹ là có thể đổ, cuộc sống con người cũng thế…mong manh.

Quyển sách úp hay là không gian úp.

Chỉ một chiếc ghế trong bức tranh lớn, như đôi mắt khép hờ. Chẳng có gì đáng quant âm hơn chính mình.

 

List of works - [ pdf format ]    

Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:


back to exhibtions main back to top