Opening: Friday, June 12, 2009 at 6:00 p.m.
Exhibition Ends: July 24, 2008
Artist: Lâm Hiếu Thuận, Trần Minh Đức, Nguyễn Kim Tố Lan, Nguyễn Thành Lân, Nguyễn Sĩ Tuấn, Bùi Anh Phong, Vũ Đức Chiến, Nguyễn Anh Tuấn, và Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Curated by: Tiffany Chung

‘Blink’, making the statement, claiming the space and showcasing the talent. This is the inaugural exhibition at San Art and its new premises in Binh Thanh District. It is a group exhibition by nine young contemporary Vietnamese artists that celebrates San Art as an artist-run independent gallery space and reading room dedicated to the contemporary art of Vietnam, seeking ways in which to increase dialogue and exchange between local and international audiences and practitioners. Featuring artists predominantly from Ho Chi Minh City and Hanoi, this small selection of work ranges from painting, photography, performance, and works on paper, illustrating the emerging voices of Vietnam’s youngest generation of practicing artists. Whether it is the search for a visual language beyond the consumer art-object or questioning ideas of what is natural in a digital world that is full of copies – this small group of eager experimenters chase the experience of the everyday as inspiration.

'Chớp mắt', là khẳng định, xác nhận không gian và giới thiệu những tài năng. Đây có thể được xem là buổi triển lãm ra mắt, đánh dấu sự trở lại của Sàn Art tại địa điểm mới, tại quận Bình Thạnh. Triển lãm nhóm gồm 09 nghệ sĩ trẻ đương đại Việt Nam lần này sẽ góp phần chào mừng Sàn Art, vốn được biết đến như một không gian triển lãm được điều hành bởi các nghệ sĩ và phòng đọc hướng tới mỹ thuật đương đại Việt Nam, nơi đang tìm kiếm lối đi để phát triển sự đối thoại, trao đổi giữa các độc giả trong và ngoài nước, và cả những người đang tập sự. Kết hợp phần lớn các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, triển lãm này là sự tuyển tập các tác phẩm từ tranh, ảnh, trình diễn và các tác phẩm trên giấy, là phác họa tiếng nói chung của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Không chỉ là những tìm kiếm ngôn ngữ hình ảnh bên ngoài mỹ thuật ứng dụng hoặc câu hỏi về ý tưởng của tự nhiên trong một thế giới kỹ thuật số đầy những bản sao – mà họ còn là những người đầy háo hức theo đuổi sự trải nghiệm mỗi ngày như là cảm hứng.


Artwork Photo Gallery:

Opening Night Photo Gallery:


back to exhibtions main back to top