NGUYỂN TRẦN NAM
"Gia đình tôi " - 'My family'
nhựa composite, sơn dầu - resin, oil paint
( 5 bức tượng: 50 x 50 x 140cm / mỗi bức tượng [ không đều nhau ] - 5 components: 50 x 50 x 140cm / each [ irreg] )
2010


« prev [ back to the exhibition page ] next »