NGUYỂN MẠNH HÙNG
"Đồng Phục" - 'Uniform'
Quần áo và dung dịch nhựa composite - clothing, resin
( 4 bức ảnh : 25 x 38 cm / mỗi bức - 4 photographs: 25 x 38 cm / each )
nhiều kích thước - dimension variable )
2002


« prev [ back to the exhibition page ] next »