Static Friction: Burning Rubber


Nghệ sĩ / Artist:
The Propeller Group
Địa điểm / Venue:
Thời gian / Date:
Sàn Art, 3 Me Linh street, district Binh Thanh, HCMC, Vietnam
30 tháng Ba - 20 tháng Tư / March 30 - April 20, 2012
 

This show runs in conjunction with the exhibition ‘Static Friction’ @ Galerie Quynh, from April 5.

‘Static Friction: Burning Rubber’, is a solo exhibition by artist collective ‘The Propeller Group’.

This body of work responds to a central theme that revolves around motorbike culture. Viet Nam has the most motorbike usage per capita in the world. Over 85% of the population uses this vehicle as their main means of transportation. Touching on issues of economy, global urban growth, industry, individuality, rebellion and speed, ‘Static Friction: Burning Rubber’ is an attempt to discuss these larger issues with one simple act — the burnout used primarily in street racing culture.

Within Viet Nam, the ubiquitous ‘xe may’ or motorbike is the most common utilitarian machine. Customized and modified to carry a family of four, or moving an entire lounge suite in a carefully constructed ensemble behind the driver, such ‘weight and safety’ defying practices are an accepted norm. The relationship between the system of a machine and how one can innovate its usage is a test that is also central to these bike-racing youth who marry themselves to the speed of their machines. Risking their mortality for the sake of velocity, modifying technology for ultimate effect, these ‘burn-out painters’ seek to individualize these tools that dominate the urban landscape with uniform industrial branding. Though motorbike culture is an international social phenomenon, the relationship between the individual and the collective is a particularly pertinent subject in a culture struggling to govern social growth, innovation and mobility.

In this sculptural video installation, we witness a rider pushing the technological system beneath him to create a series of gestural marks in rubber on the ground. By refusing the ‘stop’ of a brake, by pushing its engine to its limit, we witness a mechanical system producing a mark, a ‘burn-out’ that is permanent — not dissimilar to the way social systems of control are being tested to new limits, to produce new forms of expression across the world that leave lasting effect.

The Propeller Group is an art collective based in Saigon and Los Angeles, comprised of Phunam, Matt Lucero and Tuan Andrew Nguyen. Drawn to television, film, video and the Internet in its ability to make information attractive and desired on a mass scale, ‘The Propeller Group’ are manipulators of media language keen to reach a larger audience that takes the presentation of art beyond the world of gallery spaces and museums. Working with local and international film, television, music and artistic producers, ‘The Propeller Group’ helps to realize collaborative statements that re-define the social and political understanding of contemporary sub-cultures and popular cultures. Recent exhibitions include 'The Ungovernables', New Museum Triennial, New Museum, New York, 2012; 'Made In LA', Hammer Biennial, Armand Hammer Museum of Art, Los Angeles, CA, 2012 (forthcoming); 'Six Lines Of Flight', SF MOMA, San Francisco, CA, 2012 (forthcoming). 

‘Static Friction: Burning Rubber’ is open to the public from 30 March – 20 April, 2012 @ San Art.  

This show runs in conjunction with the exhibition ‘Static Friction’ @ Galerie Quynh, from April 5.

For media enquiries and more information, please contact hello@san-art.org  

 

San Art is proudly supported by :

Nick and Angela Curtis, Sydney, Australia

 

'Ma sát Tĩnh: Đốt Lốp', triển lãm cá nhân của nhóm nghệ sĩ 'The Propeller Group'.

Bộ tác phẩm này đề cập đến chủ đề trung tâm xoay quanh văn hóa xe gắn máy. Việt Nam là đất nước có tỉ lệ xe máy trên đầu người cao nhất trên thề giới. Hơn 85% dân số sử dụng phương tiện này như là phương thức đi lại chính. Chạm đến những vấn đề về kinh tế, sự phát triển đô thị toàn cầu, công nghiệp, tính cá nhân, sự nổi loạn và tốc độ, 'Ma sát Tĩnh: Đốt Lốp' là cả một nỗ lực nhằm thảo luận những vấn đề rộng hơn với chỉ một hành động đơn giản - sự đốt lốt được sử dụng chủ yếu trong văn hóa đua xe đường phố.

'Tại Việt Nam, xe máy xuất hiện tràn ngập ở mọi nơi như một cỗ máy phổ biến tiện lợi nhất. Được điều chỉnh và cải tiến để mang cả một gia đình bốn người, hay mang cả một phòng thư giãn với một cấu trúc được dựng rất cẩn thận, những cải biến bất chấp trọng lượng và sự an toàn như thế được xem như tiêu chuẩn được chấp nhận. Mối quan hệ giữa hệ thống máy móc và cái cách mà một cá nhân có thể tân trang khả năng sử dụng của nó cũng là một phép thử quan trọng đối với những người trẻ đua xe vốn cống hiến tâm sức cỗ máy tốc độ của họ. Bất chấp mạng sống vì tốc độ, cải biến công nghệ cho hiệu quả tối ưu, những 'họa sĩ đốt lốp' này muốn cá nhân hóa những cỗ máy đang thống trị quang cảnh đô thị với những nhãn hiệu công nghiệp khuôn mẫu. Mặc dù văn hóa xe gắn máy là một hiện tượng xã hội mang tính quốc tế, quan hệ giữa cá nhân và tập thể là một chủ đề đặc biệt đi thẳng vào vấn đề trong bối cảnh một nền văn hóa chính trị đang chật vật kiểm quản lý tăng trưởng xã hội, sự đổi mới và chuyển đổi.

Trong tác phẩm sắp đặt điêu khắc-video này, chúng ta thấy một tay lái đang thúc đẩy cỗ máy công nghệ anh đang ngồi lên để tạo ra một loạt những dấu vết cao su trên nền đất. Bằng cách cự tuyệt dùng thắng để 'dừng lại', bằng cách thúc ép cỗ máy chạy đến đỉnh giới hạn của nó, chúng ta chứng kiến một hệ thống máy móc để lại những dấu vết, một vết 'bùng cháy' vĩnh cửu - chẳng phải là khác biệt với cái lối mà hệ thống kiểm soát xã hội đang cố gắng và thử nghiệm những giới hạn mới, nhằm tạo ra những hình thức biểu đạt và quan điểm trên toàn thế giới vốn để lại những ảnh hưởng lâu dài.

The Propeller Group là một nhóm nghệ sĩ sống và làm việc tại Tp. HCM và Los Angeles, bao gồm Phunam, Matt Lucero và Tuan Andrew Nguyen. Dựa vào truyền hình, phim, video và Internet và khả năng tạo ra thông tin đầy hấp dẫn và gây ham muốn của nó trên một diện rất rộng. 'The Propeller Group' vận dụng ngôn ngữ đa phương tiện nhằm vươn đến đối tượng khán giả rộng hơn để mang những giới thiệu nghệ thuật ra bên ngoài lãnh địa của các không gian triển lãm và viện bảo tàng. Làm việc với các nhà sản xuất phim, truyền hình, âm nhạc và nghệ thuật tại địa phương và quốc tế, 'The Propeller Group' giúp việc nhận thức rõ những quan điểm mang tính hợp tác để định nghĩa lại sự hiểu biết chính trị xã hội của nền văn hóa nhóm và văn hóa đại chúng. Các triển lãm nhóm gần đây bao gồm triển lãm 'The Ungovernables', New Museum, New York, 2012; 'Video: Một Nghệ thuật: Một Lịch sử', Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, 2011; Singapore Biennale, 2011 và Thượng Hải Biennale lần thứ 8 (hợp tác với 'Superflex'), 2010.

'Ma sát Tĩnh: Đốt Lốp' mở cửa cho công chúng từ 30 tháng Ba - 20 tháng Tư, 2012 @ Sàn Art.

Triển lãm này cùng liên kết trưng bày với triển lãm 'Ma Sát Tĩnh' @ Galerie Quynh, từ 5 tháng Tư.

Để có thêm hình ảnh và thông tin, xin liên hệ hello@san-art.org

Triển lãm hân hạnh nhận đươc sự tài trợ của : Nick và Angela Curtis, Sydney, Úc ; Arts Collaboratory, và Foundation for Arts Initiatives


 

Artwork photos:

 

Installation photos:back to exhibtions main back to top