Date: February 24 - March 23, 2012
Artist: Meiro Koizumi
Venue: San Art, 3 Me Linh, district Binh Thanh, HCMC, Vietnam
Opening Reception: 18 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2012 - 6pm on 28 February 2012

San Art is pleased to introduce the exhibition of Japanese artist Meiro Koizumi: 'Human Opera: Meiro Koizumi’, open to the public from 24 February, 2012. Emerging as one of the most distinguished artists of his generation, Meiro Koizumi imbues his personal thoughts and experiences of his own life into his practice, building and developing them into works with global stature.

In this exhibition, San Art presents two video works titled 'Human Opera XXX' (2005) and 'My Voice Would Reach You” (2009). These works are emblematic of Merio Koizumi’s art where the human spirit and its mental dilemma in dealing with the complex contradictions of urban life are divulged and reflected. His remarkable art has been shown in major museums around the world.

In “My Voice Would Reach You”, the artist poignantly recalls the memory of his mother, desiring to speak with her, to bring her back from death and into his urban every day. Time collapses between past and present as we realize his futile determination to arrange a chance to see her again. “Human Opera XXX” was undertaken during Merio Koizumi’s residency at the Rijksakadedemie in The Netherlands. In this work, he invites a member of the public to share a personal sad story. What ensues is an uncomfortably humorous turn of events where a local Dutch man’s personal predicament is ridiculed into an unexpected performance with prop and special effect. Meiro Koizumi’s art seeks to provoke the substance of humanity, while also highlighting the absurdity in how we popularly frame, control, record or recall social tragedy.

Meiro Koizumi was born in Gunma in 1976, he currently lives and works in Yokohama, Japan. He studied in London at Chelsea Art and Design School and in Amsterdam at Rijksakademie van Beeldende Kunsten Institute. Selected solo exhibitions include: ‘Broken Hero, Beautiful Afternoon’ Artspace, Sydney, Australia, 2011; ‘Total Ecstasy’, Annet Gelink Gallery, Amsterdam, The Netherlands, 2010; ‘MAM Project 009: Meiro Koizumi’, Mori Art Museum, Tokyo, Japan, 2009; He has also participated in numerous group exhibitions including: ‘Impersonate’, Miro Foundation, Mallorca, Spain in 2011; Media City Seoul 2010, Seoul, South Korea; Liverpool Biennale 2010, FACT, Liverpool, UK, 2010; ‘A Blow to Everyday’, Osage Gallery, Hong Kong, China, 2009; 3rd Nanjing Triennale, Nanjing Museum, Nanjing, China, 2008.

San Art and Tokyo Wonder Site (TWS), Japan entered an art studio/residency exchange program in September 2011. Ho Chi Minh City artist Tran Minh Duc undertook an artist-in-residency with TWS from 14 September to 4 December, 2011. In February 2012, Meiro Koizumi visits Ho Chi Minh City for one month undertaking research towards new work.

‘Human Opera: Meiro Koizumi’ is the artist’s first exhibition in Vietnam. For more information about the exhibition, please contact hello@san-art.org

This exhibition is on show til 23 March, 2012 and proudly supported by The Japan Foundation, Hanoi and Tokyo Wonder Site, Tokyo, Japan.

 

 

 

 

Sàn Art xin trân trọng giới thiệu triển lãm của nghệ sĩ người Nhật Bản Meiro Koizumi: 'Nhạc kịch Loài người: Meiro Koizumi'. Đến từ Nhật và hiện đang nổi lên như một trong các nghệ sĩ thành danh nhất trong thế hệ anh, Meiro Koizumi mang những suy tư và các trải nghiệm cuộc sống của riêng anh vào tác phẩm, xây dựng phát triển chúng thành những tác phẩm mang tầm tư tưởng toàn cầu.

Trong triển lãm lần này Sàn Art giới thiệu hai tác phẩm video của Meiro Koizumi là 'Nhạc kịch Con người XXX' (2005) và 'Lời con nói sẽ đến với mẹ' (2009), hai tác phẩm mang những đặc trưng trong sáng tác của anh: tinh thần con người và những trúc trắc tâm thần đối mặt với các mâu thuẫn phức tạp trong cuộc sống đô thị được phản ánh và phơi bày. Các tác phẩm đặc sắc của anh đã được mang đi trình bày ở khắp các bảo tàng lớn khắp nơi trên thế giới.

Trong “Lời con nói sẽ đến với mẹ”, người nghệ sĩ ngậm ngùi lục lại những ký ức về người mẹ, khao khát được nói chuyện với bà, ước mong mang bà từ cõi vĩnh hằng trở về với cuộc sống hằng ngày của anh nơi thành phố. Ranh giới quá khứ và hiện tại hòa vào nhau khi ta nhận ra ước muốn lại được gặp người mẹ của mình trở nên vô vọng. “Nhạc kịch Con người XXX” được thực hiện khi Meiro Koizumi tham gia trại lưu trú sáng tác Rijksakademie tại Hà Lan. Trong tác phẩm này anh mời một người đến kể một câu chuyện buồn của đời mình. Điều diễn ra sau đó là một loạt những sự việc nực cười và khó chịu khi một người đàn ông Hà Lan và những khó khăn của mình bị đem ra giễu cợt trong một màn trình diễn bất ngờ với phông màn và hiệu ứng đặc biệt. Nghệ thuật cùa Meiro Koizumi hướng đến những phẩm chất đẹp đẽ của con người, đồng thời nhấn đến những ngu xuẩn trong lối đại chúng mà chúng ta dùng để đóng khuôn, kiểm soát, ghi nhận hay gợi nhớ những bi kịch xã hội.

Meiro Koizumi sinh năm 1976 tại Gunma, sống và làm việc tại Yokohama Nhật Bản. Anh theo học tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Chelsea tại Luân Đôn và tại viện Rijksakademie van Beeldende Kunsten ở Amsterdam. Anh có các triển lãm cá nhân bao gồm: 'Người hùng đổ vỡ, buổi chiều đẹp' tại Artspace, Sydney, Úc, 2011; 'Hoàn toàn Ngây ngất', Phòng tranh Annet Gelink, Amsterdam, Hà Lan, 2010; 'Dự án MAM 009: Meiro Koizumi', Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Tôkyô, Nhật Bản, 2009; Anh cũng đã tham gia rất nhiều các triển lãm nhóm: 'Nhân cách hóa', Tổ chức Miro, Mallorca, Tây Ban Nha năm 2011; 'Cú hích cho Mỗi ngày', Phòng tranh Osage, Hồng Kông, Trung Quốc, 2009; Triển lãm Nam Kinh 3 năm 1 lần lần thứ 3, Bảo tàng Nam Kinh, Trung Quốc, 2008.

Sàn Art và Tôkyô Wonder Site (TWS) Nhật Bản tiến hành chương trình trao đổi lưu trú sáng tác/ xưởng làm việc từ tháng 9 năm 2011. Nghệ sĩ Tp. Hồ Chí Minh Trần Minh Đức đã trải qua thời gian lưu trú sáng tác tại TWS từ ngày 14 tháng 9 đến 4 tháng 12 năm 2011. Trong tháng 2, 2012, Meiro Koizumi đến thăm Tp. Hồ Chí Minh trong thơi gian 1 tháng và làm các khảo sát cho tác phẩm mới cùa mình.

'Nhạc kịch Loài người: Meiro Koizumi' là triển lãm đầu tiên của anh tại Việt Nam. Triển lãm mở cửa tại Sàn Art vào ngày 23 tháng 2, 2012.

‘Để có thêm thông tin về triền lãm, xin liên hệ hello@san-art.org

Triển lãm vô cùng hân hạnh nhận được sự hỗ trợ của The Japan Foundation

 

Image courtesy of Tokyo Wonder Site

San Art has collaborated with Tokyo Wonder Site (TWS), Japan on an art studio/residency exchange program, beginning September 2011. Tran Minh Duc undertook an artist-in-residency with TWS from 14 September to 4 December. In March 2012, Meiro Koizumi will visit Ho Chi Minh City for one month undertaking research towards new work. He will also have a solo show at San Art (opening 23 February 2012).
Below Tran Minh Duc shares his experiences of being on 'residency', being a part of a large organization such as Tokyo Wondersite, and his excitement at being in a big megapolis such as Tokyo. please click here to download [PDF]

 

 

Sàn Art và Tokyo Wonder Site (TWS) Nhật Bản thực hiện chương trình cộng tác xưởng làm việc/lưu trú sáng tác bắt đầu từ tháng 9 2011. Trần Minh Đức đã tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú tại TWS từ ngày 14 tháng 9 đến 4 tháng 12 năm 2011. Vào tháng 3 năm 2012, Koizumi Meiro sẽ ghé thăm Tp. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian một tháng để làm các khảo sát cho những tác phẩm mới của anh. Anh cũng sẽ có một triển lãm cá nhân tại Sàn Art (khai mạc vào ngày 23 tháng 2 2012).
Trần Minh Đức đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của anh ở 'trại lưu trú sáng tác', tại một tổ chức lớn như Tokyo Wonder Site, và những phấn khích của mình ở giữa Tokyo, một siêu đô thị. vui lòng click tại đây để download nội dung đoạn phỏng vấn [PDF]

      

Photo gallery:

 


 

back to exhibtions main