Nghe si - Artist: Luz Angela Lizarazo
Khai mac - Opening: 18 giờ thứ Năm ngày 12 tháng 7 năm 2012 - 6PM - July 12, 2012
Nghe si noi chuyen:   Artist talk : 15g Thu Bay, ngay 14 thang 2 nam 2012
3pm on Saturday, July 12, 2012
Dia diem - Venue: San Art, 3 Me Linh, district Binh Thanh, HCMC, Vietnam

Ho Chi Minh City, June 26, 2012 – Sàn Art presents the solo exhibition of contemporary established Colombian artist, Ms Luz Angela Lizarazo, as part of ‘Irregular Hexagon: Colombian Art in Residence’, an art project curated by José Roca (Adjunct Curator, Latin American Art, TATE Modern, London, UK), co-produced by Fundación Gilberto Alzate Avendaño (ascribed to Bogotá’s Culture, Leisure and Sports Secretariat) and the Colombian Ministry of Foreign Affairs. Exhibition opens Thursday 12 July, 2012 at San Art at 6pm.

Luz Ángela Lizarazo makes drawings, objects and installations that speak to the feminine condition, the fragility of life, vulnerability and the need for protection. The domestic realm appears as a recurring theme in her work, as do crafts traditionally associated with women like sewing or knitting; images such as flowers and birds; jewellery techniques like lost-wax casting; and delicate materials like porcelain, glass, gauze and human hair. But her images, paradoxically, are not "feminine" in the stereotyped sense of the term, revealing themselves as deeply disturbing and not complacent. In her more recent works that will feature in ‘Irregular Hexagon’, Lizarazo creates drawings based on the intricate patterns of gratings used to protect windows and doors; these forms are blown up to architectural proportions with stencils and applied to walls, or used in windows to create interplays of light and shadow; sometimes collecting actual gratings and piecing them together into large sculptural objects.

‘Irregular Hexagon: Colombian Art in Residence’ consists of six distinct one-person exhibitions of artists from Colombia, which are hosted by six institutions, located in places as diverse as Morocco, Israel, Australia, Turkey, Singapore and Vietnam. Each artist does a three-week residency at two of the spaces, and each space hosts two artists over the course of a year. These short-term residencies will provide the artists a unique opportunity to engage with the local context, its cultural particularities, its language and its images, subsequently contributing to the creation of additional new work for the exhibition realized at the respective host site. Curator of the project, Mr. José Roca states: ‘[‘Irregular Hexagon’] wants to give visibility to a group of Colombian artists that have already an important body of work, establishing partnerships with independent spaces that have residency programs. This will provide a rare opportunity to engage with the local public, beyond the opportunity to show the work.’ Other participating artists include Mateo López, María José Arjona, Gabriel Sierra, Delcy Morelos and Johanna Calle.

Sàn Art is honored to be a part of this international project showcasing established Colombian contemporary art for the first time in Vietnam. For further information on participating galleries in this project please visit www.san-art.org

Sàn Art will also host Colombian artist, Mrs. Johanna Calle, in September 2012, as part of ‘Irregular Hexagon’ (exhibition opening September 13).

Luz Ángela Lizarazo was born in 1966, Bogotá, Colombia where she currently lives and works. Lizarazo is a PhD graduate in Fine Arts from École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France. Recent solo exhibitions include ‘Celosías. Estéticas de la Paranoia’ Magda Bellotti Gallery, Madrid, Spain, 2010; ‘Injerto de Antejardín’, Jenny Vila Gallery, Cali, Colombia, 2009. Recent group exhibitions include ‘La Cuarta Cordillera’, Mor Charpentier Gallery Paris, France, 2011; ‘Referencias expansivas. Siete murales efímeros’, N-Ce arte Gallery, Bogotá, Colombia, 2010. www.luzangelalizarazo.com

‘Irregular Hexagon: Colombian Art in Residence – Luz Ángela Lizarazo’ opens Thursday 12 July @ 6pm @ Sàn Art.

Exhibition will be on view until August 16.

For media enquiries and more information, please contact hello@san-art.org

……..

About José Roca

José Roca is a curator and writer who lives and works in Bogotá, Colombia. He is currently the Estrellita B. Brodsky Adjunct Curator of Latin American Art, TATE Modern, London, UK and founder and director of ‘FLORA ars+natura’, an exhibition and residency program in Bogotá. Roca was chief curator of the 8th Bienal do Mercosul (2011) in Porto Alegre, Brazil. For a decade he managed the arts programme and oversaw the development of the collection at the Banco de la República in Bogotá, establishing it as one of the most respected institutions in the Latin American circuit. Roca was a co-curator of the I Poly/graphic Triennial in San Juan, Puerto Rico (2004), the 27th Bienal de São Paulo, Brazil (2006) and the Encuentro de Medellín MDE07 (2007), and was the Artistic Director of Philagrafika 2010, Philadelphia’s international Triennial celebrating print in contemporary art. He served on the awards jury for the 52nd Venice Biennial (2007). José Roca has also curated numerous solo exhibitions focusing on the work of artists such as Óscar Muñoz, Antoni Muntadas, Eugenio Dittborn, Regina Silveira and Julio Alpuy, among others.

…….

San Art is proudly supported by Nicholas and Angela Curtis, Sydney, Australia.


This exhibition would not be possible without the support of:

     

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng Bảy, 3, 2012 - Sàn Art giới thiệu triển lãm cá nhân của nghệ sĩ đương đại Colombia đã thành danh, Luz Angela Lizarazo, trong khuôn khổ chương trình 'Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia lưu trú', một dự án được giám tuyển bởi José Roca (trợ lý giám tuyển, Nghệ thuật Mỹ Latinh, TATE Modern, Luân Đôn, Anh) đồng sản xuất bởi Fundación Gilberto Alzate Avendaño (thuộc Cục Văn hóa, Giải trí và Thể thao Bogota) và Bộ Ngoại vụ Colombia. Triển lãm mở ngày thứ Năm 12 tháng Bảy, 2012 tại Sàn Art lúc 6g.

Luz Angela Lizarazo vẽ tranh, làm đồ vật và sắp đặt bàn đến vấn đề phụ nữ, sự mong manh của cuộc sống, sự dễ tổn thương và cần được bảo vệ. Không gian gia đình xuất hiện như một chủ đề liên tục trong các tác phẩm của cô, như việc làm đồ thủ công có liên hệ một cách truyền thống với phụ nữ như là may vá hay đan móc; các hình ảnh hoa và chim; các kỹ thuật làm trang sức như đúc khuôn sáp chảy; và các vật liệu dễ vỡ như gốm sứ, thủy tinh, gạc và tóc người. Nhưng những hình ảnh cô tạo nên, ngược lại, lại chẳng 'nữ tính' như khuôn mẫu đặt ra của cụm từ này, chúng phô bày những xáo trộn và bất mãn sâu thẳm. Trong những sàng tác gần đây hơn của cô mà sẽ được trưng bày trong 'Lục giác không đều', Lizarazo tạo ra những hình ảnh dựa trên hình mẫu phức tạp của những song cửa sổ và cửa ra vào; những hình dạng này được phóng lên theo những tỉ lệ kiến trúc với các khuôn tô và áp lên tường, hoặc được sử dụng trong các ô cửa sổ để tạo các tác động qua lại giữa ánh sáng và bóng đổ; thi thoảng cô thu nhặt các song cửa thật và gắn chúng với nhau tạo nên những vật thể điêu khắc lớn..

'Lục giác không đều: Chương trình lưu trú Nghệ thuật Colombia' gồm sáu triển lãm cá nhân riêng rẽ của những nghệ sĩ đến từ Colombia, được tổ chức tại sáu trụ sở, tại các nơi khác nhau như Ma-rốc, Israel, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore và Việt Nam. Mỗi nghệ sĩ có thời gian lưu trú ba tuần tại 2 địa điểm, và mỗi địa điểm sẽ tiếp đón 2 nghệ sĩ trong một năm. Những điểm lưu trú này sẽ mang đến cho nghệ sĩ cơ hội hiếm có để tiếp xúc với ngữ cảnh địa phương, những đặc trưng văn hóa của nơi đó, với cả ngôn ngữ và quang cảnh, sau đó sáng tác thêm tác phẩm mới cho triển lãm thực hiện tại chính địa điểm lưu trú. Giám tuyển của dự án, ông José Roca cho biết: '['Lục giác không đều'] muốn cho nhóm các nghệ sĩ Colombia đã có loạt tác phẩm mang tầm quan trọng được biết đến nhiều hơn, tạo dựng những hợp tác làm việc, với các không gian độc lập có các chương trình lưu trú sáng tác. Điều này sẽ mang lại cơ hội hiếm có để tiếp cận với con người địa phương, trên cả cơ hội là trưng bày tác phẩm.' Các nghệ sĩ tham gia khác bao gồm Mateo López, Maria José Arjona, Gabriel Sierra, Delcy Morelos và Johanna Calle.

Sàn Art vinh dự là một phần của dự án quốc tế giới thiệu nghệ thuật đương đại đã có danh tiếng của Colombia lần đầu tiên tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về các phòng tranh tham gia dự án này xin truy cập www.san-art.org

Sàn Art cũng sẽ tiếp đón nghệ sĩ Colombia Johanna Calle, trong tháng Chín 2012, là một phần của dự án 'Lục giác không đều' (triển lãm khai mạc ngày 13 tháng Chín).

Luz Angela Lizarazo sinh năm 1966 tại Bogota, Colombia nơi cô sống và làm việc. Lizarazo tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Mỹ thuật từ Trường Mỹ thuật Quốc Gia Pari, Pháp. Các triển lãm gần đây bao gồm ‘Celosías. Estéticas de la Paranoia’ Phòng tranh Magda Bellotti, Madrid, Tây Ban Nha, 2010; ‘Injerto de Antejardín’, Phòng tranh Jenny Vila, Cali, Colombia, 2009. Các triển lãm nhóm bao gồm ‘La Cuarta Cordillera’, Phòng tranh Mor Charpentier Paris, Pháp, 2011; ‘Referencias expansivas. Siete murales efímeros’, Phòng tranh N-Ce, Bogotá, Colombia, 2010. www.luzangelalizarazo.com

'Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia lưu trú - Luz Angela Lizarazo' mở ngày 12 tháng Bảy lúc 6g ở Sàn Art.

Triển lãm mở cửa đến ngày 16 tháng 8.

Đề có thêm thông tin và hình ảnh xinh liên hệ hello@san-art.org

.................

Về José Roca

José Roca là giám tuyển và người viết sống và làm việc tại Bogotá, Colombia. Anh hiện là Giám tuyển phụ tá Estrellita B. Brodsky của Nghệ thuật khu vực Châu Mỹ Latinh, TATE Modern, Luân Đôn, Anh và là người sáng lập và giám đốc của ‘FLORA ars+natura’, một chương trình triển lãm và lưu trú sáng tác ở Bogota. Roca từng là giám tuyển chính của Bienal do Mercosul (2011) lần thứ 8 tại Porto Alegre, Brazin. Trong vòng một thập niên anh đã quản lý chương trình nghệ thuật và giám sát sự phát triển của bộ sưu tập tại Banco de la República ở Bogotá, tạo dựng nó thành một trong những viện được kính trọng nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Roca từng là đồng giám tuyển của I Poly/graphic Triennial ởSan Juan, Puerto Rico (2004), Bienal lần thứ 27 của São Paolo, Brazin (2006) và Encuentro de Medellín MDE07 (2007), và từng là Giám đốc Nghệ thuật của Philagrafika 2010, Triennial quốc tế của Philadelphia tôn vinh in ấn trong nghệ thuật đương đại. Anh đã làm giám khảo giải thưởng cho Venice Biennial lần thứ 52 (2007). José Roca cũng đã giám tuyển rất nhiều các triển lãm cá nhân tập trung vào các tác phẩm của các nghệ sĩ Óscar Muñoz, Antoni Muntadas, Eugenio Dittborn, Regina Silveira và Julio Alpuy, cùng nhiều người khác.

…….
Sàn Art hân hạnh được tài trợ bởi Nicholas và Angela Curtis, Sydney, Úc.

Triển làm này được thực hiện với sự hỗ trợ cùaFundación Gilberto Alzate Avendaño và Libertad y Orden Ministerio de Relaciones Exteriores República de Colombia.

LA_Lizarazo_SanArt_Mayo25_tiro

    &Installation photo

Opening night photo gallery:
Artist talk at San Art :

 

 

 

 


 

back to exhibtions main