Nghệ sĩ - Artist: Johanna Calle
Nghệ sĩ noi chuyện:   Artist talk : 4g chiều Thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012
4pm on Saturday, September 8, 2012
Khai mạc - Opening: 18 giờ thứ Năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 - 6PM - September 13, 2012
Dia diem - Venue: San Art, 3 Me Linh, district Binh Thanh, HCMC, Vietnam

Johanna Calle, though trained as an oil painter, has experimented with many ways of understanding drawing, using diverse media and techniques like sewing and knitting on canvas, burning or piercing wood, bending wire, typewriting on paper, or using writing as line. Her works usually have profound psychological implications and often allude to social injustice and violence. In recent works Calle has used text as image, copying pages of newspapers in order to make their content illegible, or realizing intricate drawings with texts taken from historic and literary sources, and the press.

The works included in Irregular Hexagon refer to her practice over the last decade. Calle creates portraits by bending wire, attaching it to a board, and burying it in casein. As the artist sands the entire image, the subjects slowly come to the surface. Detached from the body, these dreamy and delicate portraits appear to float in an indeterminate state, between dream and death. In a country where corpses are often thrown to the rivers -which have become de facto mass graves- these submerged/emerging portraits have particularly strong overtones. Wire is a material that appears prominently in her work, as it can signify scarcity and poverty, being a humble material often used in makeshift constructions. Plants are also central in Calle’s imagery. This is not only because in Colombia the so-called war on drugs is waged mainly on the countryside, but also because the roots of social inequality can be traced back to the moment where the landscape was razed down and its people subjugated, their cosmogony and language replaced by the colonizer's.

‘Irregular Hexagon: Colombian Art in Residence’ consists of six distinct one-person exhibitions of artists from Colombia, which are hosted by six institutions, located in places as diverse as Morocco, Israel, Australia, Turkey, Singapore and Vietnam. Each artist does a three-week residency at two of the spaces, and each space hosts two artists over the course of a year. These short-term residencies will provide the artists a unique opportunity to engage with the local context, its cultural particularities, its language and its images, subsequently contributing to the creation of additional new work for the exhibition realized at the respective host site. Curator of the project, Mr. José Roca states: ‘[‘Irregular Hexagon’] wants to give visibility to a group of Colombian artists that have already an important body of work, establishing partnerships with independent spaces that have residency programs. This will provide a rare opportunity to engage with the local public, beyond the opportunity to show the work.’ Other participating artists include Mateo López, María José Arjona, Gabriel Sierra, Delcy Morelos and Luz Angela Lizarazo.

Sàn Art is honored to be a part of this international project showcasing established Colombian contemporary art for the first time in Vietnam.

Sàn Art hosted Colombian artist, Ms Luz Angela Lizarazo, in July 2012, as part of ‘Irregular Hexagon’ (12 July – 16 August, 2012)

Johanna Calle was born in Bogota in 1965, where she continues to live and work. Calle holds an MFA from the Chelsea College of Art, London, 1993 and a BA in Art Studies, Los Andes University, Bogota, Colombia, 1989. Recent exhibitions include ‘Recent Works by Johanna Calle’, Marilia Radzuk Gallery, Sao Paulo, Brazil, 2012; ‘Signs’, Casas Reigner Gallery, Bogota, Colombia, 2011; ‘Submergentes: A Drawing Approach to Masculinities’, Museum of Latin American Art, Long Beach, USA, 2011; and ‘Accountables’, Casas Reigner Gallery, Mexico City, Mexico, 2010.

‘Irregular Hexagon: Colombian Art in Residence – Johanna Calle’ opens Thursday 13 September @ 6pm @ Sàn Art. Exhibition will be on view until October 11.

For media enquiries and more information, please contact hello@san-art.org

……..

About José Roca

José Roca is a curator and writer who lives and works in Bogotá, Colombia. He is currently the Estrellita B. Brodsky Adjunct Curator of Latin American Art, TATE Modern, London, UK and founder and director of ‘FLORA ars+natura’, an exhibition and residency program in Bogotá. Roca was chief curator of the 8th Bienal do Mercosul (2011) in Porto Alegre, Brazil. For a decade he managed the arts programme and oversaw the development of the collection at the Banco de la República in Bogotá, establishing it as one of the most respected institutions in the Latin American circuit. Roca was a co-curator of the I Poly/graphic Triennial in San Juan, Puerto Rico (2004), the 27th Bienal de São Paulo, Brazil (2006) and the Encuentro de Medellín MDE07 (2007), and was the Artistic Director of Philagrafika 2010, Philadelphia’s international Triennial celebrating print in contemporary art. He served on the awards jury for the 52nd Venice Biennial (2007). José Roca has also curated numerous solo exhibitions focusing on the work of artists such as Óscar Muñoz, Antoni Muntadas, Eugenio Dittborn, Regina Silveira and Julio Alpuy, among others.

…….

San Art is proudly supported by Nicholas and Angela Curtis, Sydney, Australia.


This exhibition would not be possible without the support of:

     

 

 

Johanna Calle mặc dù được đào tạo vẽ sơn dầu, nhưng đã thử nghiệm với rất nhiều phương thức để hiểu về hội họa, sử dụng phương tiện và kỹ thuật đa dạng như khâu và đan móc trên bố, đốt hoặc đục khắc gỗ, uốn kẽm, đánh máy chữ trên giấy, hoặc sử dụng chữ viết như nét kẻ. Các tác phẩm của cô thường có những ngụ ý sâu sắc về tâm lý và thường ám chỉ đến những bất công và bạo lực xã hội. Trong những tác phẩm gần đây Calle đã sử dụng chữ viết như hình ảnh, chép các trang báo để làm nội dung của chúng không đọc được, hoặc thể hiện hình ảnh rối rắm với những văn bản lấy từ dữ kiện lịch sử và văn học, và báo chí.

Các tác phẩm trưng bày trong Lục giác không đều thể hiện những sáng tác của cô trong vòng mười năm qua. Calle sáng tác những chân dung bằng cách uốn kẽm, gắn chúng vào bìa cứng, rồi dìm chúng vào casein. Khi nghệ sĩ chà giấy nhám toàn bộ hình ảnh, chủ thể bức tranh dần lộ ra trên bể mặt. Bị tách rời ra khỏi cơ thể, những chân dung kỳ ảo và mong manh này như trôi nổi trong một trạng thái vô định, giữa giấc mơ và sự chết. Ở một đất nước mà các thi hài thường được thả xuống các dòng sông - nơi đã thực sự trở thành mồ tập thể - những chân dung được thực hiện theo lối ấn xuống/nổi lên này mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ. Dây kẽm là chất liệu thường thấy trong trong các tác phẩm của cô, bởi nó thể hiện sự thiếu thốn và nghèo nàn, là một vật liệu rẻ tiền thường được sử dụng trong các xây dựng tạm bợ. Cây cối cũng là hình tượng trọng tâm của Calle bởi chúng ám chỉ những thay đổi xã hội ở Colombia đánh dấu bởi thời điểm khi mà quang cảnh bị phá rụi và con người trong khung cảnh bị nô dịch, nguồn gốc vũ trụ và ngôn ngữ của họ bị thay thế bằng các giá trị của kẻ thực dân.

'Các tác phẩm trưng bày trong Lục giác không đều thể hiện những sáng tác của cô trong vòng mười năm qua. Calle sáng tác những chân dung bằng cách uốn kẽm, gắn chúng vào bìa cứng, rồi dìm chúng vào casein. Khi nghệ sĩ chà giấy nhám toàn bộ hình ảnh, chủ thể bức tranh dần lộ ra trên bể mặt. Bị tách rời ra khỏi cơ thể, những chân dung kỳ ảo và mong manh này như trôi nổi trong một trạng thái vô định, giữa giấc mơ và sự chết. Ở một đất nước mà các thi hài thường được thả xuống các dòng sông - nơi đã thực sự trở thành mồ tập thể - những chân dung được thực hiện theo lối ấn xuống/nổi lên này mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ. Dây kẽm là chất liệu thường thấy trong trong các tác phẩm của cô, bởi nó thể hiện sự thiếu thốn và nghèo nàn, là một vật liệu rẻ tiền thường được sử dụng trong các xây dựng tạm bợ. Cây cối cũng là hình tượng trọng tâm của Calle bởi chúng ám chỉ những thay đổi xã hội ở Colombia đánh dấu bởi thời điểm khi mà quang cảnh bị phá rụi và con người trong khung cảnh bị nô dịch, nguồn gốc vũ trụ và ngôn ngữ của họ bị thay thế bằng các giá trị của kẻ thực dân.

Sàn Art vinh dự là một phần của dự án quốc tế giới thiệu nghệ thuật đương đại đã có danh tiếng của Colombia lần đầu tiên tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về các phòng tranh tham gia dự án này xin truy cập www.san-art.org

Đã đón tiếp nghệ sĩ Colombia Luz Luz Angela Lizarazo, vào tháng Bảy 2012, là một phần của dự án 'Lục giác không đều’ (12 tháng Bảy – 16 tháng Tám, 2012).

Johanna Calle sinh năm 1965 tại Bogota, nơi cô hiện sống và làm việc. Calle có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật từ trường Nghệ thuật Chelsea, Luân Đôn, năm 1993 và bằng Cử nhân Nghiên cứu Nghệ thuật, Đại học Los Andes, Bogota, Colombia, 1989. Các triển lãm gần đây bao gồm 'Tác phẩm Mới của Johanna Calle', Marilia Radzuk Gallery, Sao Paolo, Brazin, 2012; 'Dấu hiệu', Casas Reigner Gallery, Bogota, Colombia, 2011; ‘Chìm lặn: Một tranh vẽ tiếp cận sự Nam tính', Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latinh, Long Beach, USA, 2011; và 'Có thể lý giải', Casas Reigner Gallery, Mexico City, Mêhicô, 2010.

'Lục giác không đều: Nghệ thuật Colombia lưu trú ' mở ngày thứ Năm ngày 13 tháng Chín @ 6g tối @ San Art. Triển lãm mở đến ngày 11 tháng Mười.

Đề có thêm thông tin và hình ảnh xinh liên hệ hello@san-art.org

.................

Về José Roca

José Roca là giám tuyển và người viết sống và làm việc tại Bogotá, Colombia. Anh hiện là Giám tuyển phụ tá Estrellita B. Brodsky của Nghệ thuật khu vực Châu Mỹ Latinh, TATE Modern, Luân Đôn, Anh và là người sáng lập và giám đốc của ‘FLORA ars+natura’, một chương trình triển lãm và lưu trú sáng tác ở Bogota. Roca từng là giám tuyển chính của Bienal do Mercosul (2011) lần thứ 8 tại Porto Alegre, Brazin. Trong vòng một thập niên anh đã quản lý chương trình nghệ thuật và giám sát sự phát triển của bộ sưu tập tại Banco de la República ở Bogotá, tạo dựng nó thành một trong những viện được kính trọng nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Roca từng là đồng giám tuyển của I Poly/graphic Triennial ởSan Juan, Puerto Rico (2004), Bienal lần thứ 27 của São Paolo, Brazin (2006) và Encuentro de Medellín MDE07 (2007), và từng là Giám đốc Nghệ thuật của Philagrafika 2010, Triennial quốc tế của Philadelphia tôn vinh in ấn trong nghệ thuật đương đại. Anh đã làm giám khảo giải thưởng cho Venice Biennial lần thứ 52 (2007). José Roca cũng đã giám tuyển rất nhiều các triển lãm cá nhân tập trung vào các tác phẩm của các nghệ sĩ Óscar Muñoz, Antoni Muntadas, Eugenio Dittborn, Regina Silveira và Julio Alpuy, cùng nhiều người khác.

…….
Sàn Art hân hạnh được tài trợ bởi Nicholas và Angela Curtis, Sydney, Úc.

Triển làm này được thực hiện với sự hỗ trợ cùaFundación Gilberto Alzate Avendaño và Libertad y Orden Ministerio de Relaciones Exteriores República de Colombia.

LA_Lizarazo_SanArt_Mayo25_tiro

    &

 

 

 


 

back to exhibtions main