Artists : Guy Ben-Ner (Israel), Tuan Andrew Nguyen & Phù Nam Thuc Ha (both Vietnam), Zhou Xiaohu (China), Yukihiro Taguchi (Japan), Kota Ezawa (US/Germany), Robert Cauble (US), Edwin Sánchez (Colombia), Wanda Raimundi-Ortiz (US), Dan Halter (Zimbabwe)
Curators : Mai Abu ElDahab, Mami Kataoka, Kathryn Smith, Lu Jie, Franklin Sirmans, Zoe Butt, Constance Lewallen, José Roca, and Raimundas Malasauskas
Date : Thursday, September 23, 2010
Time : 6.30 pm
Venue : Ho Chi Minh city CAFÉ CAO MINH 255/47 bis No Trang Long, Q. Binh Thanh - [ MAP 1 ] [ MAP 2 ] - download map as this is tricky to find
Ha Noi GOETHE INSTITUT 56-58 Nguyen Thai Hoc, Ha Noi
Hue NEW ARTS SPACE 15 Lê Lợi Street, Huế City


INDEPENDENT CURATORS INTERNATIONAL
Project 35

 

Introduction


Project 35 is a program of single-channel videos selected by 35 international curators who have each chosen one work from an artist that they think is important for audiences around the world to experience today. The resulting selection is released in four installments, and is presented simultaneously in an ever-expanding number of venues.

In developing Project 35, ICI (Independent Curators International) is reflecting on its own 35-year history and interest in video as a medium that not only gives artists the potential for experimentation, but which can also be widely and easily disseminated. Furthermore, the project draws on ICI’s extensive network of curators to trace a complexity of regional and global connections among practitioners, as well as to demonstrate the extent to which video is now one of the most important and far-reaching mediums for contemporary art. In this first installment for example, a curator from Egypt, now living in Brussels has selected a piece from an artist based in Israel. At the same time, a Colombian curator living between Philadelphia and Bogotá has selected a project from a Colombian artist who has had few opportunities to present his work outside of his own country.

The collective desire for communication—for sharing perspectives—is evident in Project 35 through the subjects dealt with by each artist. These range from re-interpretations of philosophical propositions to uprisings and protests in South Africa, propaganda news broadcasts in China, and emerging youth culture in modern-day Ho Chi Minh City. The works also reveal the diversity of approaches artists are now taking to the medium, using various animation techniques, as well as borrowing from the language of cinema, performance, and even YouTube to produce works that weave between documentary and fiction.

This first chapter of Project 35 begins with Guy Ben-Ner’s Berkeley’s Island (1999), which refers to the philosopher George Berkeley’s famous dictum “to be is to be perceived”. It is the curators’ and ICI’s hope that these videos are “perceived” by as many people as possible, so that the artists’ works have the potential to be a catalyst for conversations and exchange across the world.

 

CÁC CURATOR ĐỘC LẬP QUỐC TẾ
Dự án 35

 

Giới thiệu


Project 35 là chương trình chiếu phim video nghệ thuật đơn kênh tuyển chọn bởi 35 curator quốc tế. Mỗi curator sẽ chọn giới thiệu một tác phẩm của một nghệ sĩ, mà theo họ, tác phẩm đó sẽ tạo được một trải nghiệm giá trị cho khán giả của thời đại ngày nay. Chương trình bao gồm 4 phần và sẽ được tổ chức cùng lúc tại rất nhiều địa điểm trên thế giới.

Qua Project 35, ICI (Independent Curators International) thể hiện chính lịch sử phát triển 35 năm qua cũng như sự quan tâm đến video art như một phương tiện không những giàu tiềm năng thể nghiệm mà còn dễ dàng phổ biến rộng rãi đến công chúng. Hơn thế nữa, dự án tạo điều kiện cho mạng kết nối sâu rộng giữa các curator của ICI lần theo sự phức tạp của các mối liên kết khu vực và toàn cầu giữa các nghệ sỹ, cũng như chứng tỏ rằng, hiện nay video là một trong những loại hình quan trọng và được biết đến rộng rãi nhất của nghệ thuật đương đại. Chẳng hạn, trong phần đầu của dự án, một curator đến từ Ai Cập và hiện đang sống tại Brussels đã chọn tác phẩm của một nghệ sĩ đang sống tại Israel. Trong khi đó, một curator người Colombia đang chia sẻ cuộc sống của mình giữa Philadelphia và Bogotá lại lựa chọn dự án của một nghệ sĩ Colombia, người đã có một vài cơ hội giới thiệu công việc của mình ở bên ngoài.

Có thể thấy rõ mong ước chung về giao tiếp (chia sẻ bối cảnh), trong Project 35 qua các chủ đề đặt ra bởi các nghệ sĩ, từ sự tái diễn dịch các quan điểm triết học đến các chủ đề chống đối và nổi dậy tại Nam Phi, từ vấn đề tuyên truyền trong truyền thông ở Trung Quốc đến nền văn hóa của giới trẻ mới nổi lên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Các tác phẩm cũng cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận của nghệ sĩ, sử dụng nhiều kỹ thuật tạo chuyển động kiểu hoạt hình khác nhau hay vay mượn từ ngôn ngữ điện ảnh, trình diễn và thậm chí là cả Youtube để tạo ra các tác phẩm nửa tư liệu nửa hư cấu.

Chương đầu tiên của Project 35 bắt đầu với tác phẩm Berkeley’s Island[Hòn đảo của Berkeley] của Guy Ben-Ner (1999), trong liên hệ với nhận định nổi tiếng của triết gia George Berkeley “cái tồn tại là cái được nhận thức” [to be is to be perceived]. Đó cũng là hy vọng của ICI và nhóm curator thực hiện chương trình, rằng các tác phẩm video này sẽ được ‘nhận thức’ bởi nhiều người, để rồi các tác phẩm của nghệ sĩ có được tiềm năng trở thành xúc tác cho các cuộc đối thoại và trao đổi diễn ra trên khắp hành tinh của chúng ta.

Session 1 of 4 / Phần 1 (dự án gồm 4 phần)
Running time/ Thời lượng: 92 mins. 58 secs.

1. Mai Abu ElDahab (Egypt/Belgium) selects:

Guy Ben-Ner (Israel)
Berkeley's Island, 1999
Single-channel color video and sound
15 mins.
Courtesy of the artist

For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

2. Mami Kataoka (Japan) selects:

Yukihiro Taguchi (Japan/Germany)
Selections from Moment, 2007-08
Single-channel video excerpts:
"Moment-performative installation," 2007, color with no sound, 2
mins., 25 secs.
"Moment-performative spazieren," 2008, color with no sound, 4
mins., 30 secs.
"Moment-making," 2007, color with sound, 3 mins., 23 secs.
Overall running time: 10 mins., 18 secs.
Courtesy of the artist
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

3. Kathryn Smith (South Africa) selects:

Dan Halter (Zimbabwe/South Africa)
Untitled (Zimbabwean Queen of Rave), 2005
Single-channel color video and sound
3 mins., 33 secs.
Courtesy of the artist
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

4. Lu Jie (China) selects:

Zhou Xiaohu (China)
Utopian Machine, 2002
Single-channel color video and sound
8 mins.
Courtesy of the artist
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

5. Franklin Sirmans (United States) selects:

Wanda Raimundi-Ortiz (United States)
Topic 1: Contemporary Art, 2006
Single-channel color video and sound
8 mins., 50 secs.
Courtesy of the artist
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

6. Zoe Butt (Australia/Vietnam) selects:

Tuấn Andrew Nguyễn and Phù Nam
Thúc Hà (Vietnam)
Uh…, 2007
Single-channel color video and sound
7 mins.
Courtesy of the artists
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

7. Constance Lewallen (United States) selects:

Kota Ezawa (Germany/United States)
Lennon Sontag Beuys, 2004
Single-channel color video and sound
2 mins., 10 secs.
Courtesy of the artist and Haines Gallery, San
Francisco
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

8. José Roca (Colombia) selects:

Edwin Sánchez (Colombia)
Clases de cuchillo (knife lessons), 2006-07
Single-channel color video and sound
8 mins., 16 secs.
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

9. Raimundas Malasauskas (Lithuania/France) selects:

Robert Cauble (United States)
Alice in Wonderland or Who is Guy Debord?, 2003
Single-channel color video and sound
23 mins., 20 secs.
Courtesy of the artist
For more details - [English] [ Tiếng Việt ]

- About the Artists - [English] [ Tiếng Việt ]
- About the Curators- [English] [ Tiếng Việt ]

 

Screening Night Photo Gallery:

CAFÉ CAO MINH

NEW ARTS SPACE: :

  [ back to the Project 35 main page ]