LÊ HOÀNG BÍCH PHƯỢNG - LE HOANG BICH PHUONG
Gương - Mirror Mirror
màu nước trên lụa - Watercolor on silk
2010

Bức tranh lụa của Lê Hoàng Bích Phượng cho thấy một người phụ nữ, không đầu, nhìn chằm chằm vào một vũng nước, tìm kiếm sự phản chiếu của cô. Cô đấu tranh để tìm kiếm hình ảnh của chính cô như một cá thể như khi cô ngồi, bắt chéo chân trong một căn phòng trống.

Le Hoang Bich Phuong’s silk painting shows a woman, headless, staring into a pool of water, searching for her reflection. She struggles to find an image of herself as an individual as she sits, cross-legged in an empty room. Nguyen Xuan Ky Thu recently lost her eldest sibling. His passing of life and the process of cremation reducing the body to smoke and ash inspiring her to create this floor installation. For Thu, the eldest sibling, whether male or female, is acknowledged in love despite their family responsibilities.


« prev [ back to the exhibition page ] next »