'Hài kịch" - 'Comedy'
Sơn dầu trên bố - oil on canvas
140 x 200 cm
2010


PHAM TRAN VIET NAM
'Bi kịch" - 'Tragedy'
Sơn dầu trên bố - oil on canvas
140 x 200 cm
2010

Tập trung vào đoạn điệp khúc cuối cùng, Phạm Trần Việt Nam mời chúng ta bước vào một thế giới kỳ quái, gần như là thế giới kỳ cục về bi kịch và hài kịch nơi những đàn ông cạnh tranh chạy đua với nhau để đạt được sự chú ý của người phụ nữ. Gây ấn tượng, người chị lớn này chết và được đặt trên một ngôi mộ trống cho những khát vọng của cô, nó vẫn chưa tìm được, đó là tình yêu.

Focusing on the last refrain, Pham Tran Viet Nam invites us into a surreal, near grotesque world of trauma and comedy where men competitively vie for the attention of an available woman. Devastatingly, this eldest sister dies and is placed on the empty grave for her desired, yet not found, love.


« prev [ back to the exhibition page ] next »