NGUYEN XUAN NGUYEN
"Giếng" - 'Well'
Kính, quả cau, kính thủy- glass, areca fruit, mirror
30 x 30 x 60 cm
2010

Với Nguyễn Xuân Nguyên người đã lớn lên gần Hà Nội, thì cái giếng này là biểu tượng cho người phụ nữ. Nhưng cái giếng của anh bị đứt gãy và làm bằng kính, một chất liệu bị nén khi tạo ra chúng, là một chu trình tham khảo về các trách nhiệm xã hội và những mong đợi ở người chị lớn. Trong chiếc giếng là một quả cau, nó được liên tưởng tới đám cưới ở Việt Nam. Nếu chiếc giếng bị làm xáo trộn thì quả cau cũng bị phá huỷ, cách đó là mối nguy hiểm trong việc phá bỏ truyền thống về gia đình.

Nguyen Xuan Nguyen, who grew up near Hanoi, this well symbolizes womanhood. But his well is fractured and made of glass, a material pressurized in its making, a process that references the social responsibilities and expectations of this eldest sister. Within his well is an ‘areca’ fruit, commonly associated with weddings in Vietnam. If this well is disturbed, the areca fruit is destroyed, thus the danger in disturbing the tradition of family life.


« prev [ back to the exhibition page ] next »