MAI THANH NAM
"Mộ Chị Tôi" - 'Grave of My Eldest Sisterl'
Chất liệu tổng hợp -mixed media
30 x 30 x 60 cm
2010

Mai Thành Nam xây dựng một chiếc kim tự tháp là hình ảnh ẩn dụ của người chị, đó là một cấu trúc phân mảnh đen được bao quanh bởi những bức hình chân dung của những người em cần chị.

Mai Thanh Nam constructs a pyramid, a black fragmented structure where a sea of faces swirl in a needy frenzy around this metaphor of woman


« prev [ back to the exhibition page ] next »