LE NHAT THANH
"Chị Tôi" - 'My Sister'
acrylic trên vải bố và giấy - acrylic on fabric, paper
khoảng chừng 40 x 160 cm [approx.]
2010

Với Lê Nhật Thanh, lựa chọn của anh về chất liệu nói về thời gian đó, về cuộc sống thôn quê. Cách bàn luận của anh về ‘Quí Cô’ của mình là che khuất bởi một chuỗi các hình đồ hoạ vuông và tròn chồng lên nhau nhưng không bao giờ nối liền ám chỉ về sự thiếu hấp dẫn giữa một người phụ nữ trong tình huống khó khăn này và người đàn ông có thể theo đuổi mình.

For Le Nhat Thanh, his choice of materials speaks of that other time, of a rural life. His stylistic treatment of his ‘lady’ has her obscured by a graphic series of squares and circles that overlap, but never join, alluding to the lack of attraction between a woman of this dilemma and a possible suitor.


« prev [ back to the exhibition page ] next »