HOANG CONG MINH
"Ranh giới" - 'Frontier'
acrylic trên bố- acrylic on canvas
110 x 330 cm (bộ ba - triptych)
2010

Hoàng Công Minh thì đáp lại nhịp điệu của bài hát, những thăng trầm của giai điệu ảnh hưởng tới nét cọ của anh như là những chú chim, biểu tượng của tự do, lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ dường như rơi vào trong một khung hình lạnh lẽo.

Hoang Cong Minh responded to the rhythm of the song, the rise and fall of its melody affecting the temper of his brushstrokes as birds, symbols of liberation, cross the face of a woman whose profile seems caught in photographic freeze-frame.


« prev [ back to the exhibition page ] next »