Date: Ho Chi Minh city: 15h00 Chủ Nhật ngày 4 tháng 12 - 3pm . Sunday, December 4th, 2011
Hanoi: 15h00 Thứ Năm ngày 1 tháng 12 - 3pm. Thursday, December 1st, 2011
Artists: Elodie Pong, Marthe Thorshaug, Ergin Cavusoglu, Jalal Toufic, Kelly Nipper, Cristabal Leon, Joaquin Cocina, Niles Attalah,Rachel RakenaDinh Q. Lê
Venue: Ho Chi Minh City: Sân Khấu Mở - Open Stage Vietnam, Nhà hát Lệ Thanh, 25 Phan Phú Tiên, Quận 5.
Hanoi: Hanoi DOCLAB @ Goethe Institute _ 56-58 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

Screening for the second time due to popular demand Sàn Art in collaboration with 'Open Stage Vietnam' and Whitechapel Gallery, London, presents ‘Art in the Auditorium’ – a selection of short film and video art by artists from Germany, Norway, Turkey, Lebanon, Chile, New Zealand and America.

Initiated in London, and having toured to all countries of participating artists, ‘Art in the Auditorium’ presents techniques of stop-motion graphics; documentary collage; performance and short film narrative to illustrate personal stories that are at times religiously zealous, culturally specific, fictionally surreal or just simply hilarious.

Artists featured include Elodie Plong, Marthe Thorshaug, Ergin Cavusoglu, Jalal Toufic, Kelly Nipper, Cristabel Loen and Rachel Rakena and Dinh Q Le

Download program and artist details here

HO CHI MINH CITY
When: 3pm, Sunday, December 4th, 2011
Where: Open Stage Vietnam @ Le Thanh Theater, 25 Phan Phu Tien st., dist.5, HCMC, Vietnam
Fee: 30.000 VND (All proceeds support the organizational costs of 'Open Stage)
phone: 0903.966798 (Ms. Ha Phuong) openstage_hcm@hotmail.com
http://www.openstage.vn

-------
HANOI
When: 3pm, Thursday 1st December 2011
Where: Hanoi DOCLAB @ Goethe Institute, Hanoi,56-58 Nguyen-Thai-Hoc-Str., Ba Dinh, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam SR Entrance free.
phone: +84 4 37342251 fax +84 4 37342254 info@hanoi.goethe.org
www.goethe.de/hanoi

For further information, please contact Nhung Le: art@san-art.org

Sàn Art, hợp tác cùng Open Stage VietnamWhitechapel Gallery, London, xin trân trọng giới thiệu chương trình ‘Mỹ thuật trong Khán phòng’ – tổng hợp một số phim ngắn và video art của các nghệ sỹ từ Mỹ, Đức, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng, Chilê, New Zealand.

Được bắt đầu ở London, và đó được trình chiếu ở tất cả những nước có nghệ sỹ tham gia, ‘Mỹ thuật trong Khán phòng’ cho người xem thấy nhiều kỹ thuật làm phim khác nhau từ đồ họa stop motion; cắt nối phim tài liệu; trình diễn và phim truyện ngắn để kể những câu chuyện rất riêng tư lúc thì mang tính tôn giáo, hay văn hóa đặc trưng của vùng, lúc thì hư cấu đến siêu thực, hoặc đơn thuần mang tính chất hài hước.

Những nghệ sỹ được chọn gồm có Elodie Plong, Marthe Thorshaug, Ergin Cavusoglu, Jalal Toufic, Kelly Nipper, Cristabel Loen và Rachel Rakena, và Dinh Q. Lê.

Download nội dung chi tiết chương trình

TP. HỒ CHÍ MINH
Thời gian: 15h00, Chủ Nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011
Địa điểm: Sân Khấu Mở - Open Stage Vietnam, Nhà hát Lệ Thanh, 25 Phan Phú Tiên, Quận 5.
Lệ phí: 30.000 VND (Tất cả tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ chi phí tổ chức của Open Stage)
ĐT: 0903 966 798 (Ms. Ha Phuong)
email: openstage_hcm@hotmail.com
www.openstage.vn

-------

HÀ NỘI
Thời gian: 15h00, Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2011
Địa điểm: Hanoi DOCLAB @ Goethe Institute, Hanoi 56-58 Nguyen Thai Hoc Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Vào cửa tự do.
ĐT: +84 4 37342251
fax +84 4 37342254
info@hanoi.goethe.org
www.goethe.de/hanoi


Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ Nhung tại: art@san-art.org

 

1. Artist Elodie Pong
Chosen by Mirjam Varadinis, Kunsthaus Zurich, Switzerland
  EVEN A STOPPED CLOCK IS RIGHT TWICE A DAY, 2008 [still]
  HD film, 16:9, 2:34mins, loop

  Courtesy the artist and Kunsthaus Zurich
NGAY CẢ ĐỒNG HỒ ĐỨNG CŨNG ĐÚNG HAI LẦN MỖI NGÀY 2008
Phim HD, 16:9, 2:34 phút, chiếu liên tục
Mượn từ nghệ sỹ và Kunsthaus Zurich
 
   JE SUIS UNE BOMBE, 2006 [still]
   DVD, Colour, Sound, 6:12mins
   Courtesy the artist and Kunsthaus Zurich
TÔI LÀ MỘT QUẢ BOM, 2006
DVD, Màu, Âm Thanh, 6:12 phút

Mượn từ nghệ sỹ và Kunsthaus Zurich
 
   AFTER THE EMPIRE, 2008 [still]
   HDCam, Colour, Sound, 13:50mins
   Courtesy the artist and Kunsthaus Zurich
SAU ĐẾ CHẾ, 2008
HDCam, Màu, Âm Thanh, 13:50 phút
Mượn từ nghệ sỹ và Kunsthaus Zurich
 
   ENDLESS ENDS, 2009 [still]
   Video, 16: 9, 6:47mins, loop
   Courtesy the artist and Kunsthaus Zurich
NHỮNG CÁI "HẾT" VÔ TẬN, 2009
Video, 16:9, 6:47 phút, chiếu liên tục
Mượn từ nghệ sỹ và Kunsthaus Zurich

 

2. Artist Marthe Thorshang
Chosen by Caroline Ungelstad, Henie Onstad Kunstsenter, Norway
  THE LEGEND OF YGG, 2009 [still]
  HDV, 17:00mins
  Courtesy the artist and Henie Onstad Kunstsenter
TRUYỀN THUYẾT YGG, 2009
HDV, 17:00 phút

Mượn từ nghệ sỹ và Henie Onstad Kunstsenter

 

3. Artist Dinh Q Le
Chosen by Zoe Butt, San Art, Ho Chi Minh City, Vietnam
  FROM FATHER TO SON: A RITE OF PASSAGE, 2007 [still]
  Two-channel / single-channel video:
  DVD, 10 minutes, color, stereo, ed. 10
  Courtesy the artist and San Art, Ho Chi Minh City, Vietnam
TỬ CHA ĐẾN CON: QUÁ TRÌNH LỚN KHÔN, 2007
Video Hai Kênh / Video Một Kênh: DVD
10 phút, màu, stereo, 10 bản
Mượn từ nghệ sỹ và Sàn Art, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

4. Artist Ergin Çavuşoğlu
Chosen by The Institute for the Readjustment of Clocks, Hosted by Istanbul Modern, Turkey
  EMPIRE (AFTER ANDY WARHOL), 2008 [still]
  Single channel video, sound
  Running time: 9:43 min, continuous loop
  Courtesy the artist and Istanbul Modern
ĐẾ CHẾ (THEO ANDY WARHOL), 2008
video một kênh, âm thanh
Thời lượng: 9:43 phút, chiếu liên tục
Mượn từ nghệ sỹ và Istanbul Modern

 

5. Artist Jalal Toufic
Chosen by Lamia Joreige, Beirut Art Centre, Beirut
  LEBANESE PERFORMANCE ART;
  CIRCLE: ECSTATIC; CLASS: MARGINALIZED;
  EXCERPT 3 , 2007 [still]
  5 minutes
  Courtesy of the artist and Beirut Art Centre
‘NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN LEBANON;
HÌNH TRÒN: NGÂY NGẤT; GIAI CẤP: BỊ GẠT QUA BÊN LỀ;
TRÍCH ĐOẠN 3’ 2007
5 phút
Mượn từ nghệ sỹ và Beirut Art Centre

 

6. Artist Kelly Nipper
Chosen by Alicia Riston, Ballroom Marfa, USA
  WEATHER CENTER, 2009 [still]
  Performance Study
  Single Channel Video Projection
  5:11 B/W Sound
  Dancer: Taisha Paggett
  Costume: Leah Piehl
  Courtesy of the artist and Ballroom Marfa
TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG, 2009
Trình diễn
Video một kênh, Projection
5:11 Trắng đen Âm thanh
Trình diễn: Taisha Paggett
Phục trang: Leah Piehl
Mượn từ nghệ sỹ và Ballroom Marfa
 
   SAPPHIRE, 2008 [still]
   Single channel video projection
   4:00 looped, b/w, sound
   Laban Movement Analyst Sarah Leddy
   Courtesy of the artist and Ballroom Marfa
NGỌC BÍCH, 2008
Video một kênh Projection
4:00 chiếu liên tục, trắng đen, âm thanh
Laban Movement Analyst Sarah Leddy
Mượn từ nghệ sỹ và Ballroom Marfa

 

7. Artist Cristabal Leon, Joaquin Cocina, Niles Attalah
Chosen by Camila Jurado, Fundacion Proa, Argentina
  LUCIA, 2007 [excerpt only]
  Part 1 of 2 of the series: “ Lucía, Luis and the Wolf”
  Digital Photographs (Frame by frame stop-motion animation)
  Duration: 3 min. 50 sec
  Courtesy of the artist and Fundacion Proa
LUCIA, 2007
Phần 1 trong loạt phim ngắn “Lucia, Luis, và con sói”
Hoạt hình stop-motion
3 phút 50
Mượn từ nghệ sỹ và Fundacion Proa
 

   LUIS, 2008 [excerpt only]
  Part 2 of 2 of the series: “ Lucía, Luis and the Wolf”
  Digital Photographs (Frame by frame stop-motion animation)
  Duration: 3 min. 50 sec.
  Courtesy of the artist and Fundacion Proa

LUIS, 2008
Phần 2 trong loạt phim ngắn “Lucia, Luis, và con sói”
Hoạt hình stop-motion
3 phút 50
Mượn từ nghệ sỹ và Fundacion Proa

 

8. Artist Rachel Rakena
Chosen by Abby Cunnan, City Gallery, Wellington, New Zealand
  ENDLESS IS THE LOVE, 2009 [still]
  HDV: 7:50mins
  Courtesy of the artist and Bartley + Company Art
‘VĨNH VIỄN LÀ TÌNH YÊU - 2009
HDV: 7:50 phút
Mượn từ nghệ sỹ và Bartley + Company Art

 


back to exhibtions main