Performing as part of ‘Books Set Sail’ in Open Edit: Mobile Library’ – a project co-organized by San Art and the Asia Art Archive, Hong Kong.

Tonight, Sandrine and Bertrand present over 10 years of artistic collaboration – their past projects by way of images, sound, souvenir and documentation – in a different kind of archive. Moving images move over the exterior of San Art in a different piecing together of memory as they recall places, people, ideas and personal moments of intensity, creativity and inspiration.

Archives and libraries build particular stories by the books and objects they include or exclude. Tonight we see Sandrine and Bertrand edit their own life in a re-edit of their own remembering of where they have been, what they have done and what mattered most.

For more information on the artists, please visit: www.wonderfuldistrict.org
  Màn trình diễn thuộc phần “Sách dong buồm” trong dự án Biên Tập Ngẫu Hứng: Thư Viện Di Động – một dự án được tổ chức bởi Sàn Art và Asia Art Archive, Hong Kong.

Tối nay, Sandrine và Bertrand sẽ trình bày quá trình cộng tác hơn 10 năm của họ – trong đó có sử dụng hình ảnh, âm thanh, tư liệu của các tác phẩm cũ – bằng sự tổng hợp mới lạ. Hình ảnh động sẽ được chiếu lên khắp bề mặt Sàn Art, để ghép và tổng hợp những kỹ niệm cũ khi họ nhớ đến những nhân vật, địa điểm và ý tưởng, gắn liền với những khoảnh khắc bùng nổ năng lượng và cảm hứng sáng tạo.

Mỗi thư viện và phòng lưu trữ đều tạo nên những đặc thù riêng bằng thể loại sách và hiện vật được chọn lọc. Tối nay, Sandrine và Bertrand sẽ kể lại cuộc đời họ bằng cách biên tập lại những kỹ niệm trong đời, về những nơi họ đã từng đến, những thứ họ đã từng làm, và những gì có ý nghĩa nhất.

Để biết thêm thông tin về nghệ sỹ mời bạn truy cập: www.wonderfuldistrict.org

« prev [ back to the 'Books set sail' page ] next »