Where: San Art, 3 Me Linh, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam T: +84 83 840 0898
When: 6.30pm, Thursday, 7 April
Free and open to all

Local artist Truong Cong Tung and Chinese artist, Jaffa Lam, discuss their respective artistic practices. Truong Cong Tung is based in Ho Chi Minh City and will share his process of book making and turning these into sculptures. Jaffa Lam is based in Hong Kong. Her projects engage ideas of history, social themes and cultural or urban issues, often through audience participation and collaboration with other craftsman (http://www.jaffalam.net). Jaffa Lam is the artist who designed the soft sculptures that hold the books of 'Open Edit'.
 
Đia điểm: Sàn Art, 3 Mê Linh, Q. Bình Thạnh, HCMC, Vietnam
Điện thoại: +84 83 840 0898
Vào lúc: 6.30pm, Thứ Năm, 7 tháng 4
Chương trình miễn phí và chào đón tất cả mọi người.

Nghệ sĩ Trương Công Tùng và nghệ sĩ người Trung Quốc Jaffa Lam sẽ chia sẽ những thực hành mỹ thuật của họ. Trương Công Tùng hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ chia sẽ về quá trình biên tập lại sách và biến nó thành các tác phẩm điêu khắc. Jaffa Lam hiện đang sống và làm việc tại Hồng Kông. Những dự án của chị đề cập về các chủ đề lịch sử, xã hội và văn hoá hoặc những vấn đề đô thị, thường thông qua sự tham gia của người xem và hợp tác với những người thợ thủ công (http://www.jaffalam.net). Jaffa Lam cũng chính là người đã thiết kế những tác phẩm điêu khắc đựng sách cho 'Biên Tập Ngẫu Hứng'.

« prev [ back to the 'Books set sail' page ] next »