Where: San Art, 3 Me Linh, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam T: +84 83 840 0898
When: 6.30pm, Thursday, 31 March
Free and open to all

Presented as part of 'Books set sail', Phuong and Khoa will discuss their edit of books on Pakistani artist, Mohammed Imran Qureshi and 'The First Stop on the Super Highway' from the Nam June Paik Centre in Seoul. In addition, they will present 'Random Things', where audience members will be invited to contribute to a drawing game, inspired by the books of 'Open Edit'.
  Đia điểm: Sàn Art, 3 Mê Linh, Q. Bình Thạnh, HCMC, Vietnam
Điện thoại: +84 83 840 0898
Vào lúc: 6.30pm, Thursday, 31 March
Chương trình miễn phí và chào đón tất cả mọi người.

Được giới thiệu như là một phần của 'Sách dong buồm', Phượng và Khoa sẽ chia sẽ về việc biên tập lại cuốn sách của nghệ sĩ người Pakistani, Mohammed Imran Qureshi và 'The First Stop on the Super Highway' của Trung Tâm Nam June Paik tại Seoul. Thêm vào đó họ sẽ trình bày 'Random Things' để mời mọi người cùng tham gia vào trò chơi vẽ hình được lấy cảm hứng từ 'Biên Tập Ngẫu Hứng'

« prev [ back to the 'Books set sail' page ] next »