Nơi nghệ sỹ, curator và những tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh cộng tác để sáng tạo tác phẩm nghệ thuật mới

Sàn Art chào đón những cơ hội hợp tác tiên phong với các tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh có cùng mục tiêu ghi nhận vai trò của văn hoá trong nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Sàn Art cũng kêu gọi đồng sản xuất những dự án đầy tham vọng nhưng chưa được thực hiện của các nghệ sỹ Việt Nam có tư duy sắc bén.  

Ở Việt Nam, rất nhiều dự án có nhu cầu triển lãm nhưng nguồn lực tài chính lẫn chuyên môn đằng sau những dự án này hầu hết không thể đáp ứng việc thực hiện triển lãm độc lập. Vì lý do này, nhiều triển lãm ở Việt Nam chưa đạt tới tham vọng hoặc nối kết được nhiều ngành khác nhau theo đúng tiềm năng của dự án.

Sàn Art tìm cách cải thiện tình hình này bằng cách hợp tác với những tổ chức phi nghệ thuật hoặc kinh doanh (thời trang, quảng cáo, kiến trúc, khoa học vân vân…) để mời những nghệ sỹ Việt Nam có óc sáng tạo sắc bén khởi tạo các tác phẩm kết nối những mối quan tâm chung.

Đội ngũ Sàn Art sẽ trợ giúp nghệ sỹ được chọn trong suốt quá trình nghiên cứu, lựa chọn giải pháp, phát triển khái niệm; song song đó là kỹ năng chuyên môn về sắp đặt, địa điểm triển lãm, viết đề nghị và hồ sơ kêu gọi trợ giúp tài chính cho sản xuất và các tài liệu quảng bá liên quan.

Trợ giúp chuyên môn từ Sàn Art bao gồm các chức năng giám tuyển, hình ảnh, hội thoại, sắp đặt, sản xuất về âm thanh và hình ảnh, quảng bá đến toàn bộ mạng lưới công chúng trong và ngoài nước. Địa điểm tổ chức triển lãm có thể là Sàn Art hoặc một địa điểm khác mà bên đối tác lựa chọn (tuỳ theo ngân sách) Hợp tác này mang lại cho nghệ sỹ trải nghiệm độc nhất về phương cách làm việc với xưởng sản xuất, phòng tranh và không gian phi nghệ thuật cùng lúc; đó là kiến thức và kinh nghiệm vô giá trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính, phê bình nghệ thuật, phát triển ý tưởng và tác phẩm, nới rộng nền tảng của nghệ sỹ trong việc tìm kiếm phương cách sản xuất tác phẩm từ nguồn nội địa.

Để biết thêm chi tiết và tiềm năng tham gia hợp tác, vui lòng liên hệ: hello@san-art.org 

 

 

Where an artist, curator and a non-visual arts business/organization collaborate in the making of new artwork

San Art welcomes the opportunity to jointly pioneer new relationships with non-visual arts businesses and organizations in the interest of celebrating the role of culture in contemporary Vietnam.

San Art invites critically thinking Vietnamese artists to submit proposals of ambitious unrealized projects for co-production.  

In Vietnam, there are artwork proposals a plenty, however little access to resource and expertise to make them happen on an independent basis. Thus, exhibitions in Vietnam are not as ambitious or interdisciplinary as they theoretically could be.

San Art addresses this situation by teaming up with non-visual art business/organization (eg. fashion; advertising; architecture; science etc) to commission critically thinking Vietnamese artists to produce new artwork of relevant mutual interest.  

San Art staff will assist the selected artist with research, fabrication options, conceptual development; installation expertise; exhibition venue; co-writing of grant proposals towards production funds and other necessary text for promotion.  

San Art organizational expertise consists of curatorial, photographic, conservation, installation, audio/visual production and promotion, with active networks locally and abroad. The venue for the realized project could occur at the premises of San Art or at another chosen venue of the collaborating partner (funds permitting). As a consequence of working closely with the team of San Art, each artist will take away a unique experience of studio, gallery and commercial enterprise in one; gaining first hand working knowledge of applying for funding to conceptual critique on development of new work to extension of local knowledge base in terms of fabrication.

For further information on how you might get involved, please contact: hello@san-art.org

 

PRODUCTIONS                                                                                                                                                                 Giấc Mộng Mẫu Đơn - Paeonia Dream
 

Tơ Sáng - Silk Of Light